Finlands främsta studieort, också på svenska


Närmare 40 % av landets svenskspråkiga högskolestuderande finns i huvudstadsregionen, vilket gör Helsingfors till Finlands främsta svenskspråkiga studieort, också på svenska.

I huvudstadsregionen kan du studera allt – från ekonomi till humaniora, från konst till teknik, mode till medicin. Allt på svenska, naturligtvis. Det finns ett stort antal utbildningar att välja mellan, som alla erbjuder svensk undervisning.

På Högskoledagarna kan du bekanta dig med en stor del av den utbildning som Helsingfors har att erbjuda på svenska. Det är ett evenemang som ordnas årligen i november. Läs mera om Högskoledagarna.

För mig som vill studera i Helsingfors


Funderar du på att studera i Helsingfors men vet inte vilka alternativ du har att studera på svenska? Vill du studera på yrkeshögskola eller universitet? Högre och lägre examen? Eller något mittemellan?

Det finländska högskolesystemet är både flexibelt och mångsidigt, men alternativen är många. Här presenteras de studiemöjligheter Helsingfors erbjuder på svenska samt svarar på frågor om akademiska och yrkeslivsinriktade studier, och vilka möjligheter du har att kombinera de två. Läs mera om att studera.