MITT HELSINGFORS

Helsingfors har landets bredaste utbud av utbildningar. Även på svenska. Här kan du studera allt från teaterkonst till programmering. Men det finns också mycket annat än föreläsningssalar i denna internationella metropol med känslan av en småstad. Helsingfors är bland annat känt för design och högteknologi, fylld med doft av hav finns här något för alla. Läs mera.

Studera allt från miljö till ekonomi. I Helsingfors kan du studera på svenska vid Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Bekanta dig med högskolorna!

HÖGSKOLEDAGEN

Visste du att närmare 40 % av landets svenskspråkiga högskolestuderande finns i huvudstadsregionen? Det gör Helsingfors till Finlands största studiestad. Även på svenska.

Genom att delta i Högskoledagen har du chansen att bekanta dig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Du väljer själv vilka skolor och vilka campus du är intresserad att besöka och får på så sätt uppleva vad Helsingfors har att erbjuda just dig. Under dagen kan du välja att besöka Aalto, Arcada, Helsingfors universitet, Hanken, Konstuniversitetet eller Soc&kom. Evenemanget riktar sig till dig som gymnasieelev i Svenskfinland. Läs mera.

SPRÅKSTÖD OCH KURSER

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&Kom språkstudier utgående från sitt modersmål samt annat stöd i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid högskolorna. Läs mera.

STUDIEHANDLEDARE

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan.

För dig som studiehandledare önskar Helsingforsalliansen och denna webbsida bland annat erbjuda information om studier på svenska i Helsingfors, evenemang för både dig och dina elever och koordinering av besök. Sidan erbjuder även elever en emkel sökmotor där de kan bekanta sig med högskolornas utbud branschvis. Vid frågor eller idéer kan du alltid kontakta Helsingforsalliansens koordinator (studeraihelsingfors@helsingforsalliansen.fi). Läs mera.

OM ALLIANSEN

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att stärka och säkerställa en högklassig svenskspråkig högskoleutbildning samt att gemensamt bära ansvar för regionens tvåspråkighet. Läs mera.