STUDERA I HELSINGFORS

Välkommen till Helsingforsalliansens webbsida! Den här sidan är för dig som funderar på att studera i Helsingfors (eller redan studerar här). Här hittar du information om utbildningsalternativ på svenska, svar på vanliga frågor och tips om olika former av stöd som finns till för svenskspråkiga studerande i huvudstadsregionen.

Helsingfors har landets bredaste utbud av utbildningar – även på svenska. Du kan studera på svenska vid Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Huvudstadsregionen erbjuder också mycket annat än föreläsningssalar. Helsingfors är en internationell metropol med känsla av småstad, bland annat känd för design och högteknologi och fylld med en doft av hav. Här finns något för alla!

Sökmotor för svenskspråkig utbildning

Klicka på logon för den högskola du är intresserad av så visas en lista på ämnen du kan studera på svenska vid den skolan. Du kan också klicka på flikarna för de olika ämnesområdena för att kolla vilka högskolor som erbjuder svenskspråkiga studier i ett visst ämnesområde.

Läs mera om högskolorna.

HAR DU FRÅGOR?

För att underlätta för dig som funderar på studier i Helsingfors har vi gjort en samlingssida med svar på vanliga frågor om Helsingfors. Här hittar du också massor med länkar för mera detaljerad information om studielivet och vardagen i staden. Läs mera.

HÖGSKOLEDAGEN

Högskoledagen ordnas för dig som är gymnasie- eller yrkesskolelev i Svenskfinland. Genom att delta i Högskoledagen har du chansen att bekanta dig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Du väljer själv vilka skolor och vilka campus du är intresserad av att besöka och får på så sätt uppleva vad Helsingfors har att erbjuda just dig. Under dagen kan du välja att besöka Aalto, Arcada, Helsingfors universitet, Hanken, Konstuniversitetet eller Soc&kom. Läs mera.

SPRÅKSTÖD OCH KURSER

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&Kom språkstudier utgående från sitt modersmål samt annat stöd i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid högskolorna. Läs mera.

STUDIEHANDLEDARE

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan.

För dig som studiehandledare önskar Helsingforsalliansen och denna webbsida bland annat erbjuda information om studier på svenska i Helsingfors, evenemang för både dig och dina elever och koordinering av besök. Sidan erbjuder även elever en enkel sökmotor där de kan bekanta sig med högskolornas utbud branschvis. Vid frågor eller idéer kan du alltid kontakta Helsingforsalliansens koordinator (studeraihelsingfors@helsingforsalliansen.fi). Läs mera.

OM ALLIANSEN

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att stärka och säkerställa en högklassig svenskspråkig högskoleutbildning samt att gemensamt bära ansvar för regionens tvåspråkighet. Läs mera.