Kontaktuppgifter


Helsingforsalliansens sekretariat finns på Hanken Svenska handelshögskolan

Cecilia Strömman
Koordinator
Helsingforsalliansen
c/o HANKEN Svenska handelshögskolan
PB 479 (Arkadiagatan 22)
00101 Helsingfors
+ 358 40 352 1297
helsingforsalliansen(at)hanken.fi