Meny

Henrik Stubb

Henrik Stubb kommer från Esse i Pedersöre och studerar kemi vid Helsingfors universitet.

Varför valde du att studera i Helsingfors?

Efter nästan 20 år på hemorten kände jag att jag vill flytta lite längre bort. Utbildningsmässigt så kunde jag valt att läsa kemi på flera andra orter. Valet var inte självklart, men jag valde Helsingfors, eftersom det kändes som att jag får mest möjligheter där. I efterhand kan jag säga att jag inte ångrar mitt val.

Vad är det bästa med Helsingfors som studiestad?

Fastän staden till sin majoritet är finskspråkig, talas det en stor mängd andra språk, även svenska. Universitetet har gjort det möjligt att till en viss mån studera på svenska, vilket betyder att jag får studera på mitt modersmål på Finlands bästa universitet.

Vilken är din favoritplats i Helsingfors?

Parkerna i Vallgård. Där känns det som att man är lite närmare naturen och där kan man sätta sig ner och studera under ett träd på en varm sommardag. Därifrån har man också en relativt kort bit till större grönområden.