Meny

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder modern och högklassig utbildning på svenska och engelska. Nära kontakt med arbetslivet, en hands-on approach och ett internationellt sinnelag är nyckeln till högskolans framgång!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Yrkeshögskolan Arcada

På Yrkeshögskola Arcada kan du studera antingen på svenska eller engelska. Arcadas utbildningar kräver inte kunskaper i finska, men inom vissa områden (t.ex. vårdbranschen) kan det vara mer utmanande att hitta en praktikplats om du inte alls kan finska.

När du börjar studera på Arcada förväntas det att du kan undervisningsspråket tillräckligt bra för att följa med i undervisningen och göra dina uppgifter. Högskolan har inget språkprov till de svenska utbildningarna. I de engelska utbildningarna i International Business, Materials Processing Technology och Nursing ingår språktest i engelska i antagningen. Utbildningen Nursing har också språkkrav i antingen finska eller svenska.

Inom några av utbildningarna, t.ex. företagsekonomi och process- och materialteknik är kurserna ibland gemensamma för de svensk- och engelskspråkiga utbildningarna. Det betyder att en del av kurserna går på engelska.

Det här kan du studera på svenska på Arcada:

Bachelorutbildningar:

Ekonomi & affärsanalys:
Företagsekonomi
Informationsteknik

Energi- & materialteknologi:
Energi- och miljöteknik
Process- och materialteknik

Vård:
Barnmorska
Förstavårdare
Hälsovårdare
Sjukskötare

Hälsa & välfärd:
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Idrottsinstruktör
Socionom, dagstudier
Socionom, flexibla studier

Kultur & media:
Kulturproducent
Mediekultur: Foto & klipp
Mediekultur: Ljudarbete
Mediekultur: Manus & regi
Mediekultur: Producentskap
Mediekultur: Online media
Mediekultur: Medieanalys (ingen ansökan 2019)

 

Masterutbildningar (möjligt att söka till en Master-utbildning efter lämplig yrkeshögskoleexamen + därefter minst 3 års arbetserfarenhet):

Det sociala området
Hälsofrämjande
Avancerad klinisk vård (nästa ansökan tidigast 2020)
Rehabilitering (nästa ansökan tidigast 2020)