Meny

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet hör till den främsta 1 % av världens forskningsuniversitet. Var en av de bästa - studera vid Helsingfors universitet!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet (HU) är ett trespråkigt toppuniversitet med utbildningsprogram på finska, svenska och engelska.

Om du vill studera på svenska kan du välja mellan helt svenskspråkiga utbildningsprogram och program där undervisningen går på både svenska och finska. Längre ner på denna sida har vi listat HU:s kandidatprogram sorterade enligt undervisningsspråk.

Om du kan tänka dig att gå kurser på finska kan du välja mellan ett ännu större utbildningsutbud. Universitetets svenskspråkiga studenter har alltid rätt att skriva uppsatser, tenter och andra arbeten på sitt modersmål. Du kan alltså välja ett finskspråkigt program om du kan tillräckligt mycket finska för att följa med i undervisningen och läsa kursmaterialet. Dessutom erbjuds undervisning på engelska i de flesta ämnen, och på magistersnivå finns också helt engelskspråkiga magisterprogram med studenter från hela världen. Tentböcker och kurslitteratur finns på finska, svenska och engelska, lite beroende på ämnets natur.

I en del ämnen kan du också avlägga en officiellt tvåspråkig kandidatexamen. Om du avlägger en tvåspråkig examen anges både finska och svenska som examensspråk i det officiella examensbetyget. Du behöver inte komma från en tvåspråkig miljö när du inleder dina studier för en tvåspråkig examen.

HELSINGFORS UNIVERSITETS UTBILDNINGSUTBUD

Nedan har vi listat HU:s kandidatprogram i fyra kategorier, enligt hur mycket undervisning på svenska de erbjuder. För varje program finns en officiell beskrivning som hittas via länken ovan. Det är samma text du hittar i studieinfo.fi där du gör din ansökan. Kolla alltid den officiella programbeskrivningen för detaljer om bl.a. antagning och urval. I beskrivningen hittar du också mer info om undervisningsspråket. Har du frågor kan du alltid kontakta studera@helsinki.fi!

Obs! På HU:s webbsida kan du kolla noggrannare på vilka enskilda kurser som ordnas på svenska inom de olika ämnesområdena.

När du kommit in på ett treårigt kandidatprogram får du oftast rätt att också studera till magister. I de flesta fall är denna ”högre högskoleexamen” ett tvåårigt magisterprogram. I vissa fall tar man ut licentiatexamen som kan ta 2,5 eller 3 år (t.ex. om du vill bli läkare eller tandläkare). Ofta är det samma professorer och lektorer som undervisar på kandidat- och magistersnivå och därför är undervisningsspråket på magistersnivå oftast samma som på kandidatnivå.

Dessutom finns det ett helt svenskspråkigt tvärvetenskapligt magisterprogram på humanistiska fakulteten:

Soc&kom erbjuder tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten ett nytt, helt svenskspråkigt magisterprogram:

Undervisning på svenska erbjuds också i många andra program på magistersnivå. Se hela utbudet här!

Mer om det svenska vid HU

Totalt finns det ca 2 500 personer som jobbar eller studerar på svenska vid Helsingfors universitet. Det motsvarar ungefär 6 % av hela universitetssamfundet på ca 40 000 personer (HU:s studerande och personal medräknat). Svenskspråkiga finns på alla elva fakulteter och på alla fyra campus, men antalet och andelen varierar från några procent till helt svenskspråkiga miljöer, som Soc&kom. Här hittar du en lista på svenskspråkiga forskare och lärare som ger handledning och stöd under studiernas gång.

Helsingfors universitets stödtjänster – bl.a. HelpDesk, Studentrådgivningen, Mobilitetstjänster och Ansökningsservicen – erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. Mer detaljerad info om det svenska vid HU hittar du här.