Meny

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om den finländska konsttraditionen och utgör en plattform för framtida konstnärer. Vid Konstuniversitetet är du en del av en mångfasetterad och levande gemenskap som tillför samhället nya perspektiv, tankemodeller och livskraft.

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Universitetet erbjuder utbildning på finska, svenska och engelska. Några av Konstuniversitetets utbildningar går helt på svenska.

Bildkonstakademin

På Bildkonstakademin kan du studera delvis på svenska. Det ordnas svenskspråkiga seminariekurser och det finns svenskspråkiga pedagoger och experter som du kan diskutera med inom de olika studieinriktningarna. Du har också rätt att skriva tenter och inlämningsarbeten på svenska. All undervisning ordnas inte på svenska, men det finns inte heller något krav på att du ska kunna finska. De obligatoriska kurserna ordnas också på engelska.

Studieområden på Bildkonstakademin:

  • Konstgrafik
  • Måleri
  • Skulptur
  • Tid-rumkonst (fotografi, rörlig bild och plats- och situationsbunden konst)
  • Magisterprogrammet Praxis (riktar sig till bildkonstnärer som är intresserade av kuratering och till teoristuderande som är intresserade av presentation av nutidskonst)

Sibelius-Akademin

På Sibelius-Akademin finns det två svenskspråkiga studieinriktningar i Helsingfors: Kyrkomusik och Musikpedagogik. Du kan också söka till de flesta andra studieämnena på svenska, men utbilningen innehåller då kurser på finska eller engelska också.

Teaterhögskolan

Teaterhögskolan har ett helt svenskspråkigt utbildningsprogram i skådespelarkonst. Nästa antagning till den utbildningen (kandidat+magister) är våren 2021.

Andra utbildningsprogram på Teaterhögskolan har finska som undervisningsspråk men den studerande har rätt att använda svenska både muntligt och skriftligt i undervisningen om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Konstuniversitetets webbtjänster, information om studier och allmän studierådgivning erbjuds även på svenska. I de svenskspråkiga utbildningsprogrammen ges studievägledning på svenska. Högskolan försöker erbjuda också annan service på svenska när det är möjligt.