AALTO

Aalto-universitetet erbjuder utbildning inom konst, design, ekonomi, teknik och arkitektur. Det finns över 90 utbildningsprogram som leder till en lägre eller högre högskoleexamen.

Kombinationen av olika kompetensområden skapar nya möjligheter: Våra studerande kan välja kurser från olika områden och göra upp en individuell studieplan utifrån sina intressen och karriärmål eller välja någon av de traditionella studiehelheterna.

ARCADA

Ser du framemot en karriär som ett eftertraktat proffs? Vill du leva, lära och utforska studielivet i en inspirerande och internationell miljö? På Arcada avlägger du en yrkeshögskoleexamen på svenska eller engelska inom ekonomi, teknik, media, kultur, idrott eller social- och hälsovård. I en yrkeshögskola utvecklar du inte bara din teoretiska kunskap, utan även dina praktiska kompetenser genom att jobba i våra specialmiljöer och på riktiga företag. Genom nära kontakt med arbetslivet bygger du din CV redan under studietiden, bland annat genom dina praktikperioder. Arcadas campus hittas i en av de modernaste stadsdelarna i Helsingfors, Arabiastranden, ett stenkast från centrum. Förutom våra 17 utbildningar finns även närmare 500 studentbostäder och studentkårens eget Cor-hus på vårt ständigt växande campus. Välkommen!

HANKEN

Vid Hanken studerar du samhället ur ett ekonomiskt perspektiv och du tar del av den nyaste kunskapen inom ekonomi. Det kan betyda allt från gott ledarskap, maximering av ett företags vinst och redovisning av ett företags ekonomi, till hur man levererar förnödenheter till nödställda i krissituationer så effektivt som möjligt. Genom studierna utvecklar du en bred bas som ger dig redskap att förstå din omgivning och greppa utmaningar på ett analytiskt sätt.

HELSINGFORS UNIVERSITET

Helsingfors universitet hör som enda universitet i Finland till världens 100 bästa enligt Shanghailistan. Vår forskning medverkar till att lösa globala problem. Vi vill ha dig, för utan toppstudenter finns inget toppuniversitet.

Vi är ett tvåspråkigt universitet, och vi erbjuder svensk- och tvåspråkig undervisning i flera olika ämnen. Alla studenter har alltid rätt att skriva tenter, uppsatser och seminariearbeten på svenska oavsett undervisningsspråket.

KONSTUNIVERSITETET

Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan bildade i början av 2013 Konstuniversitetet. Konstuniversitetet erbjuder musik-, bildkonst-, teater- och dansutbildning på högsta nivå i Finland. Utbildningen leder till kandidat-, magister- eller doktorsexamen.

SOC&KOM

Vid Soc&kom kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap samt rättsvetenskap (via huvudämnesbyte) som huvudämne.

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Här kan du avlägga en politices kandidatexamen, d.v.s. en lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng.