AALTO

Aalto-universitetet erbjuder utbildningar inom teknik, arkitektur, konst, design och ekonomi. Vi har 30 olika ansökningsalternativ på kandidatnivå och ännu fler på magisternivå.

Kombinationen av olika kompetensområden skapar nya möjligheter: Våra studerande kan välja kurser från olika områden och göra upp en individuell studieplan utifrån sina intressen och karriärmål eller välja någon av de traditionella studiehelheterna. Aalto-universitetets fokus är på kreativitet och kritiskt tänkande, och vi utbildar experter med mångsidiga karriärmöjligheter.

Läs mera om Aalto-universitetet här.

ARCADA

Ser du framemot en karriär som ett eftertraktat proffs? Vill du leva, lära och utforska studielivet i en inspirerande och internationell miljö? På Arcada avlägger du en yrkeshögskoleexamen på svenska eller engelska inom ekonomi, teknik, media, kultur, idrott eller social- och hälsovård.

I en yrkeshögskola utvecklar du inte bara din teoretiska kunskap, utan även dina praktiska kompetenser genom att jobba i våra specialmiljöer och på riktiga företag. Genom nära kontakt med arbetslivet bygger du din CV redan under studietiden, bland annat genom dina praktikperioder. Arcadas campus hittas i en av de modernaste stadsdelarna i Helsingfors, Arabiastranden, ett stenkast från centrum. Förutom våra 17 utbildningar finns även närmare 500 studentbostäder och studentkårens eget Cor-hus på vårt ständigt växande campus. Välkommen!

Läs mera om Arcada här.

HANKEN

Vid Hanken studerar du samhället ur ett ekonomiskt perspektiv och du tar del av den nyaste kunskapen inom ekonomi. Det kan betyda allt från gott ledarskap, maximering av ett företags vinst och redovisning av ett företags ekonomi, till hur man levererar förnödenheter till nödställda i krissituationer så effektivt som möjligt. Genom studierna utvecklar du en bred bas som ger dig redskap att förstå din omgivning och greppa utmaningar på ett analytiskt sätt.

Hos oss blir du dagligen utmanad, men stöds både genom personlig studievägledning och genom våra karriärtjänster. Dessutom har vi byggt in en utlandsvistelse i kandidatexamen; allt för att utveckla dina internationella färdigheter och ge dig ett försprång på arbetsmarknaden. Då du avklarat studierna fortsätter kontakten – hos oss blir du en del av en gemenskap. Som våra utexaminerde brukar säga: ”En gång hankeit – alltid hankeit”.

Läs mera om Hanken här.

HELSINGFORS UNIVERSITET

Helsingfors universitet hör som enda universitet i Finland till världens 100 bästa enligt Shanghailistan. Vår forskning medverkar till att lösa globala problem. Vi vill ha dig, för utan toppstudenter finns inget toppuniversitet.

Vi är ett tvåspråkigt universitet, och vi erbjuder svensk- och tvåspråkig undervisning i flera olika ämnen. Alla studenter har alltid rätt att skriva tenter, uppsatser och seminariearbeten på svenska oavsett undervisningsspråket.

Läs mera om Helsingfors universitet här.

KONSTUNIVERSITETET

Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan bildade i början av 2013 Konstuniversitetet. Konstuniversitetet erbjuder musik-, bildkonst-, teater- och dansutbildning på högsta nivå i Finland. Utbildningen leder till kandidat-, magister- eller doktorsexamen.

Läs mera om Konstuniversitetet här.

SOC&KOM

Är du intresserad av journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap eller rättsvetenskap? Ansök då om studieplats vid Finlands främsta svenskspråkiga samhällsvetenskapliga högskola. Som studerande vid Soc&kom är du samtidigt studerande vid Helsingfors universitet, vilket öppnar för många möjligheter vad gäller till exempel fortsatta studier. Som färdig politices kandidat från Soc&kom har du behörighet att söka till magisterutbildningar på andra fakulteter. Utbudet är det största i Finland.

Läs mera om Soc&kom här.