Högskolorna


Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har som Finlands största universitet ett brett utbildningsutbud med över 300 läroämnen i 11 fakulteter. Läs mera om Helsingfors universitet här.

Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsinfors universitet. Läs mera om Soc&kom här.

Hanken Svenska handelshögskolan

Om du är intresserad av ekonomi och samhälle erbjuder Hanken dig en internationellt välkänd och uppskattad utbildning av högsta kvalitet. Läs mera om Hanken här.

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder praktisk inriktad och högklassig högskoleutbildning på såväl bachelor- som masternivå och fortbildning på svenska och engelska inom företagsekonomi, idrott, media, kultur, social-och hälsovård, teknik och turism. Läs mer om Arcada här.

Aalto- universitet

Aalto-universitetet utgörs av Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan. Läs mera om Aalto-universitetet här.