Meny

Hur söker jag?

Flera olika vägar till antagning

När du ansöker till högskolestudier efter gymnasium eller yrkesskola är det oftast högskolornas gemensamma ansökan som gäller. Det finns också alternativa vägar till högskolestudier, som du kan läsa mera om lite längre ner på den här sidan.


Högskolornas gemensamma ansökan – den vanligaste vägen till högskolestudier

Ansökningstider i vårens gemensamma ansökan:

9.1.2019 kl 08:00–23.1.2019 kl 15:00 (Utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet samt inom teaterarbete vid Tammerfors universitet)
20.3.2019 kl 08:00–3.4.2019 kl 15:00 (Svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet)

Ansökan görs via Studieinfo!

Du kan totalt (inom ansökningstid 1 i januari och ansökningstid 2 i mars) söka till sex olika utbildningar, och du erbjuds högst en studieplats – den du har prioriterat högst. Vad betyder det här? Läs mera på Studieinfo och kolla videon om viktiga saker att tänka på när du ansöker via högskolornas gemensamma ansökan!

Obs! Sök i god tid! Du kan ändra din ansökan inom ansökningstiden – men inte efteråt!

Kolla också in Studieinfos broschyr om högskolornas gemensamma ansökan 2019!

Resultaten från antagningen våren 2019

Du får resultatet från högskolornas gemensamma antagning senast
28.6.2019.

8.7.2019 kl. 15.00: Sista chansen att meddela om du tar emot din studieplats.

Antagning från eventuell reservplats sker innan 31.7.2019 kl. 15.

1.7−14.8.2019: Du kan söka till eventuella lediga studieplatser i tilläggsansökan. Högskolorna har egen ansökningstid mellan 1.7.och 14.8.

Kvot för sökande till sin första högskoleplats

Du har säkert hört eller läst att det finns en kvot för dem som söker till sin första högskoleplats? Den kallas ofta lite missvisande för kvot för förstagångssökande. Du är förstagångssökande ända tills du tackar ja till en studieplats. Du behöver alltså inte vara rädd att gå miste om din status som förstagångssökande när du ansöker, deltar i urvalsprov eller ens då du blir antagen! Läs mera här.

Har du frågor om ansökan?

Du hittar kanske svaret på sidan Vanliga frågor om ansökan. Du får också gärna chatta med våra vägledare eller ställa en fråga.


Öppna universitetsleden / Öppna högskoleleden / Snabbleden

Finns vid:
Hanken
Arcada
Helsingfors universitet
Aalto-universitetet

Konstuniversitetet har inte antagning via öppna universitetet, men du kan gå enskilda kurser och studiehelheter som öppna studier.

Vad är öppna högskoleleden?

Vem som helst får anmäla sig till öppna universitetsleden/öppna högskoleleden/snabbleden, och den vägen börja studera. Då har du möjlighet att senare ansöka om att bli examensstuderande baserat på de kurser du redan avklarat. Vid en del högskolor är det fråga om samma kurser som examensstudenter går, medan andra högskolor ordnar öppna universitetskurser skilt för de personer som är anmälda till dessa.

Ansökning till öppna universiteten

Om du vill börja på öppna leden ska du kolla informationen som gäller för den högskola och utbildning du är intresserad av. Helsingforshögskolorna har olika regler, tidtabeller och system för antagning utifrån studier via öppna universitetet/öppna högskolan. Bekanta dig noga med informationen som gäller för den högskola du är intresserad av. Också ansökningsprocesserna för att få börja studera inom öppna universitetet/högskolan varierar från högskola till högskola.

Viktigt att tänka på om högskolornas öppna led

Det kostar att gå kurser vid öppna universitet/högskolan. Du får inte studiestöd och har inte heller rätt till andra studiesociala förmåner när du läser kurser via öppna universitetet/högskolan. Det betyder att det i praktiken kostar lite mera än examensstudier att välja öppna leden.


Smidiga övergångar

Smidiga övergångar är som namnet säger ett smidigt sätt att kunna söka in till yrkeshögskola. Genom att på andra stadiet avlägga vissa kurser eller kurshelheter på en nivå satt av en yrkeshögskola, kan man ersätta hela urvalsprovet eller delar av det i sin ansökan till yrkeshögskolan. Alla skolor eller utbildningslinjer erbjuder inte den smidiga vägen. Kolla med din skola vilka möjligheter de erbjuder.


Ansökan om överflyttning för den som redan har en studieplats vid högskola

Det är i vissa fall möjligt att ansöka om överflyttning från en högskola till en annan eller från en utbildning till en annan inom högskolan. Det här är något som högskolorna kommer att utveckla under de närmaste åren, eftersom det är meningen att möjligheterna till överflyttning ska utökas och breddas.