Meny

Hur söker jag?

Flera alternativa vägar till antagning

När du ansöker till högskolestudier efter gymnasium eller yrkesskola är det oftast högskolornas gemensamma ansökan som gäller. Det finns också alternativa vägar till högskolestudier som du kan läsa mera om lite lägre ner på den här sidan.

Högskolornas gemensamma ansökan – den vanligaste ansökningsvägen till högskolestudier

Vårens gemensamma ansökan har två olika ansökningstider

Ansökningstid 1: 9-24.1.2018 (kl. 15) – konstuniversitetes utbildningar ingår i den här ansökan
Ansökningstid 2: 14-28.3.2018 (kl. 15) – övriga svenskspråkiga utbildningar

Du kan totalt (i ansökningstid 1 i januari + ansökningstid 2 i mars) söka till sex olika utbildningar. Vad betyder det här? Läs mera på webbsidan Studieinfo och kolla en kort video om viktiga saker att tänka på då du ska ansöka via högskolornas gemensamma ansökan:

Till Studieinfo

Infoblad om högskolornas gemensamma ansökan 2018 hittar du här:

Infoblad

Kvot för sökande till sin första högskoleplats

Du har säkert hört eller läst om att det finns en kvot för dem som söker till sin första högskoleplats? Den kallas ofta lite missvisande för kvot för förstagångssökande. Du är förstagångssökande ända tills du tackar ja till en studieplats. Du behöver alltså inte vara rädd att gå miste om din status som förstagångssökande när du ansöker, deltar i urvalsprov eller ens då du blir antagen! Läs mera här.

Öppna universietetsleden / Öppna högskoleleden / Snabbleden

Finns vid:
Hanken
Arcada
Helsingfors universitet
Aalto-universitetet

Konstuniversitetet erbjuder inte öppna högskolestudier.

Vad handlar det om?

Vem som helst får anmäla sig till öppna universitetsleden/öppna högskoleleden/snabbleden, för att den vägen börja studera och sen ha möjlighet att ansöka om att bli examensstuderande baserat på de kurser du avklarat. Vid en del högskolor är det fråga om samma kurser som examensstudenter går, medan andra högskolor ordnar öppna universitetskurser skilt för de personer som är anmälda till dessa.

Om du vill söka

Om du vill börja på öppna leden ska du kolla informationen som gäller för den högskola och utbildning du är intresserad av. Helsingforshögskolorna har olika regler, tidtabeller och system för antagning utifrån studier via öppna universitetet/öppna högskolan. Bekanta dig noga med informationen som gäller för den högskola du är intresserad av. Också ansökningsprocesserna för att få börja studera inom öppna universitetet/högskolan varierar från högskola till högskola.

Viktigt att tänka på: Det kostar att gå kurser vid öppna universitet/högskolan. Du får inte studiestöd och har inte heller rätt till andra studiesociala förmåner när du läser kurser via öppna universitetet/högskolan. Det betyder att det i praktiken kostar lite mera än examensstudier att välja öppna leden.

Ansökan om överflyttning för den som redan har en studieplats vid högskola

Det är i vissa fall möjligt att ansöka om överflyttning från en högskola till en annan eller från en utbildning till en annan inom högskolan. Det här är också något som högskolorna kommer att utveckla under de närmaste åren, eftersom det är meningen att möjligheterna till överflyttning ska utökas och breddas.