Meny

Checklista för dig som ansökt till högskola

Ansökan inskickad – vad händer nu?

  • Läs all information noggrant! Olika högskolor har olika praxis.​
  • Läs din e-post varje dag. Det är högskolornas främsta sätt att kontakta dig. ​
  • Ta reda på vilka bilagor som kan behövas till dina ansökningsmål och skicka in dem i tid.​
  • Lämna in eventuell förhandsuppgift i tid.​
  • Kolla när eventuell förhandslitteratur för urvalsprovet publiceras.​
  • Ta reda på om och när urvalsprov ordnas; alla högskolor skickar inte ut kallelser och till vissa ska du anmäla dig på förhand. ​
  • Kom ihåg att tacka ja till studieplatsen och samtidigt närvaroanmäla dig.​
  • Håll deadlines!