Meny

Om oss

Om Helsingforsalliansen

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingforsregionen. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att försäkra tillgången till en mångsidig och högklassig högskoleutbildning på svenska i Helsingfors samt bära ett gemensamt ansvar för regionens framtida tvåspråkighet.

Helsingforsalliansens verksamhet omfattar bl.a språkstöd (Språkalliansen), IT-pedagogiska satsningar (SvIKT och PKC) och Högskoledagen. Helsingforsalliansen är också initiativtagare till högskolornas satsning på svenskspråkiga studiepsykologer och samarbeten inom undervisning och forskning i rättsvetenskap (Rättsam).

Vid frågor om Helsingforsalliansen kan koordinator Jennifer Finnilä kontaktas på koordinator@helsingforsalliansen.fi.

Studera i Helsingfors

Vägledningstjänsterna på Studera i Helsingfors har utformats som en del av Helsingforsalliansens projekt Vägledningscenter på svenska i Helsingfors, som är ett av regeringens spetsprojekt och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet åren 2017-2019. Projektet drivs av yrkeshögskolan Arcada och förverkligas tillsammans med Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Vår främsta målgrupp är personer som är intresserade av att söka till svenskspråkig högskoleutbildning i Helsingfors och svenskspråkiga studenter vid Helsingforsalliansens högskolor (HU, Hanken, Aalto, Konstuniversitetet och Arcada). Studiehandledarna utgör också en viktig målgrupp.

Vägledning

Vägledningscentrets verksamhetsmål är att

  • samla och förmedla information om det utbildningsutbud som erbjuds på svenska i Helsingfors av Helsingforsalliansens högskolor
  • informera om smidiga övergångar, antagningsformer och antagningsförfarande
  • erbjuda vägledning på svenska för unga som är intresserade av högskolestudier och studerande på Helsingforsalliansens högskolor

Vägledare
Azra Arnautovic
Helena Martin
Mia Ekström

För tillfället erbjuder vi vägledning per chat, e-post, Skype och face-to-face. Vägledarna nås per e-post på vagledning@studeraihelsingfors.fi. Du kan också kontakta vägledarna genom kontaktformuläret samt genom chatten nere i högra hörnet.

Vid frågor om Studera i Helsingfors och vägledningstjänsterna kan projektledare Ida Söderlund kontaktas på koordinator@studeraihelsingfors.fi.

Studiebesök

Våra vägledare kommer gärna på besök till er skola eller organisation. Vi erbjuder information och vägledning för grupper eller enskilda vägledningssamtal kring studievalsfrågor. För enskilda vägledningssamtal under besöket behöver vi tillgång till ett separat rum där vi kan föra samtalen. Hör av dig till vagledning@studeraihelsingfors.fi om du vill bjuda in oss på besök, så kommer vi överens om tidtabell, innehåll och praktiska arrangemang.

Information om webbplatsen

Läs vår integritetspolicy.

Foto (om inget annat nämns): Simon Bergholm.