Meny

Om oss

Studera i Helsingfors

Vägledningstjänsterna på Studera i Helsingfors har utformats som en del av Helsingforsalliansens projekt Vägledningscenter på svenska i Helsingfors, som är ett av regeringens spetsprojekt och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet åren 2017-2019. Projektet drivs av yrkeshögskolan Arcada och förverkligas tillsammans med Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Vägledare:
Azra Arnautovic
Helena Martin
Mia Ekström

Vid frågor om Studera i Helsingfors och vägledningstjänsterna kan projektledare
Ida Söderlund kontaktas på koordinator(a)studeraihelsingfors.fi.

Om Helsingforsalliansen

Helsingforsalliansen är ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Syftet med samarbetet är att stärka och säkerställa en högklassig svenskspråkig högskoleutbildning och att gemensamt bära ansvar för Helsingforsregionens tvåspråkighet.

Helsingforsalliansens verksamhet omfattar bl.a språkstöd och –kurser (Språkalliansen) och IT-pedagogiska satsningar (SvIKT och PKC). Helsingforsalliansen är också initiativtagare till högskolornas satsning på svenskspråkig studiepsykolog och samarbeten inom undervisning och forskning i rättsvetenskap (Rättsam).

Vid frågor om Helsingforsalliansen kan koordinator Jennifer Finnilä kontaktas på koordinator(a)helsingforsalliansen.fi.

Information om webbplatsen

Läs vår integritetspolicy.