sprakalliansen

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom språkstudier utgående från sitt modersmål samt annat stöd i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid allianshögskolorna.

Dessutom kan du delta i språkundervisningen vid högskolornas språkcenter. Då anmäler du dig direkt till din högskola. Språkkurser ordnas också t.ex. av Helsingfors Arbis och Esbo Arbis och språkhjälp kan du även söka via Språkhjälpen.

Språkstöd för avhandlingar

Du kan få kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Kontakta oss så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare (adressen är studeraihelsingfors at helsingforsalliansen.fi). Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten.

Språkalliansens kurser

På hösten 2017 ordnas en kurs i finskt talspråk på CEFR-nivå A.

 

Andra kurser

Ta chansen och gå en kurs i skådespelarkonst på svenska i höst! Konstuniversitetets öppna universitet ordar för första gången på länge en svenskspråkig kurs i skådespelarkonst, som är öppen för vem som helst att söka till. Kursen hålls under fyra veckoslut i september-oktober. Mera info här eller på www.studieinfo.fi med sökord: teaterhögskolan. Sista anmälningsdag är 15.9!