Meny

Språkstöd

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom stödtjänster i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid allianshögskolorna.

Du kan också delta i språkundervisning vid högskolornas språkcenter. Då anmäler du dig direkt till din högskola. Språkkurser ordnas också t.ex. av Helsingfors Arbis och Esbo Arbis och språkhjälp kan du även söka via Språkhjälpen.

Språkstöd för avhandlingar

Du kan få kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten. Klicka på länken nedan och fyll i blanketten så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare.

Språkstöd för avhandling

Språkkurser

På vårterminen 2019 ordnas en kurs i finska för dig som behöver hjälp med och stöd för din muntliga kommunikation. På kursen Finskt talspråk B får du möjlighet att förbättra dina muntliga kunskaper i vardagsfinska i en trygg miljö med varierande uppgifter. Du behöver inte ha gått Finskt talspråk A för att delta i kursen.

Finskt talspråk B
Tidpunkt: 23.1–8.3.2019, onsdagar kl. 16:00–17:30
Plats: Hanken, sal A308
Omfattning: Kursen ger 1 sp
Nivå: A2–B1
Målgrupp: Svenskspråkiga studerande som vill få stöd i att våga tala finska.

Anmälningstiden för kursen går ut 13.1.2019. Hankens studenter anmäler sig i WebOodi.

Anmäl dig till kursen Finskt talspråk

Tips om vetenskapligt skrivande

Vi har samlat tips om vetenskapligt skrivande som du kan ha nytta av i dina studier. Följ länken nedan för att bekanta dig med tipsen!

Tips om vetenskapligt skrivande