Meny

Språkalliansen

Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom stödtjänster i form av kurser och språkstöd. Kurserna är öppna och kostnadsfria för alla svenskspråkiga studenter vid allianshögskolorna.

Du kan också delta i språkundervisning vid högskolornas språkcenter. Då anmäler du dig direkt till din högskola. Språkkurser ordnas också t.ex. av Helsingfors Arbis och Esbo Arbis och språkhjälp kan du även söka via Språkhjälpen.

Språkstöd för avhandlingar

Du kan få kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5–10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten. Fyll i blanketten här så tidigt som möjligt för att få en språkgranskare.

Språkkurser

På vårterminen 2018 ordnas en kurs i finska för dig som behöver hjälp med och stöd för din muntliga kommunikation. På kursen Finskt talspråk B får du möjlighet att förbättra dina muntliga kunskaper i vardagsfinska i en trygg miljö med varierande uppgifter.

Tidpunkt: 22.1–9.3.2018, onsdagar kl. 16:00–17:30
Plats: Hanken, sal A304
Omfattning: Kursen ger 1 sp
Nivå: A2–B1
Målgrupp: Svenskspråkiga studerande som vill få stöd i att våga tala finska. (Du behöver inte ha gått Finskt talspråk A för att delta i kursen.)

Anmäl dig här senast 24.1.2018. Studerande på Hanken anmäler sig via WebOodi.

Tips om vetenskapligt skrivande

Vi har samlat tips om vetenskapligt skrivande som du kan ha nytta av i dina studier. Följ länken nedan för att bekanta dig med tipsen!

Tips om vetenskapligt skrivande