Meny

Studiehandledare

På den här sidan samlar vi information som vi tror att du som studiehandledare kan vara intresserad av.

Kort om projektet Vägledningscenter på svenska i Helsingfors

Projektet finansieras med medel från Undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för regeringens spetsprojekt. Enligt projektplanen är den främsta målgruppen sökande till svenskspråkig utbildning i Helsingfors och svenskspråkiga studenter vid Helsingforsalliansens högskolor (HU, Hanken, Aalto, Konstuniversitetet och Arcada). Studiehandledarna utgör också en viktig målgrupp.

Vägledningscentrets verksamhetsmål är enligt projektplanen att

  • samla och förmedla information om allt utbildningsutbud som erbjuds på svenska i Helsingfors av Helsingforsalliansens högskolor
  • informera om smidiga övergångar, antagningsformer och antagningsförfarande
  • erbjuda vägledning för andra stadiets studeranden

Tjänster ska erbjudas både digitalt och face-to-face.

Vägledningscentret just nu

Än så länge är den service vi erbjuder dig och dina studeranden kopplad till den här webbsidan. Vi utvecklar kontinuerligt verksamheten och innehållet på webbsidan.

Skolbesök

Våra vägledare kommer gärna på besök till andra stadiets skolor. Vi erbjuder information och vägledning för hela klasser kring studievalsfrågor eller enskilda vägledningssamtal. Vi tänker oss att många elever senare kan vilja vara i kontakt med oss via chatten eller Skype. För enskilda vägledningssamtal då vi är på plats i er skola behöver vi tillgång till ett enskilt rum där vi kan samtala under håltimmar, efter skoltid eller under skoltid ifall att det är ok för skolan. Vänligen kontakta oss ifall du som studievägledare vill bjuda in oss till din skola, så kommer vi överens om tidtabell och praktiska arrangemang.

Nyttiga länkar

Följ med utvecklingen av studerandeurvalet vid högskolor:

Studieinfo

UKM

Kontaktuppgifter

Koordinator för vägledningscentret: koordinator(a)studeraihelsingfors.fi

Vägledare: vagledning(a)studeraihelsingfors.fi