Meny

Utbildningar på magisternivå

Här finns information om master- eller magisterstudier på svenska i Helsingfors. Klicka på högskolans namn för att läsa mer om den högskola som intresserar dig eller på programmets namn för att komma till studieinfos sida om utbildningen.

Arcada

Svenskspråkiga masterutbildningar:

Det sociala området
Hälsofrämjande
Rehabilitering (nästa ansökan ordnas tidigast 2020)
Avancerad klinisk vård (nästa ansökan ordnas tidigast 2020)


Hanken

Huvudämnen på magisternivå, på svenska:

Entreprenörskap och företagsledning
Finansiell ekonomi
Företagsledning och organisation
Handelsrätt
Logistik och samhällsansvar
Marknadsföring
Nationalekonomi
Redovisning


Helsingfors universitet (inklusive Soc&Kom)

Magisterprogram med undervisning på svenska:

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
Magisterprogrammet i historia
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik
Magisterprogrammet i rättsvetenskap, juris magister
Magisterprogrammet i filosofi
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Utöver magisterprogrammen med undervisning på svenska erbjuder Helsingfors universitet flera magisterprogram där du kan studera på svenska. Det innebär att du, trots att undervisningen går på finska, har rätt att avlägga kursen på svenska. Det betyder att du kan skriva tenter och skriftliga arbeten samt hålla muntliga presentationer på svenska. Mängden undervisning på svenska varierar mellan de olika programmen. Observera att samma regler inte gäller i de engelskspråkiga magisterprogrammen.


Konstuniversitetet

Vid Konstuniversitetet varierar möjligheterna att avklara magisterstudier på svenska. För det mesta har studerande rätt att i utbildningen använda finska, svenska och engelska, men undervisningen är i huvudsak på finska eller engelska, så kunskaper i dessa språk behövs.  

Vid Teaterhögskolan finns det ett magisterprogram i skådespelarkonst på svenska. Studerande vid andra program vid Teaterhögskolan har rätt att använda svenska både muntligt och skriftligt i studierna, men merparten av gruppundervisningen sker på finska. 

Vid Sibelius-Akademin finns det svenskspråkiga magisterstudier i musikpedagogikoch i kyrkomusik. Största delen av de andra programmen är flerspråkiga (förutom där undervisningsspråket har fastställts till ett specifikt språk). En studerande som studerar på ett flerspråkigt utbildningsprogram kan avlägga studierna på sitt valda språk. Största delen av gruppundervisningen på Sibelius-Akademin går ändå på finska eller engelska. 

Vid Bildkonstakademin finns det inte ett skilt program eller en skild svenskspråkig linje där man kan avklara sina magisterstudier endast på svenska. Undervisningen går i huvudsak på finska och engelska, men den studerande har oftast rätt att använda finska, svenska och engelska både muntligt och skriftligt. Praxis magisterprogram riktar sig till bildkonstnärer som är intresserade av kuratering och till teoristuderande som är intresserade av presentation av nutidskonst.


Aalto-universitetet

Alla magisterprogram på Aalto-universitetet går på engelska. Man får använda svenska, t.ex. skriva tentsvar på svenska, men det vanliga är att om kursen gått på engelska så genomför man allt på engelska.

Mer information om studier på Aalto-universitetet hittar du på Aaltos webbplats eller via studieinfo.