Meny

Utbildningar på kandidatnivå

Här listas de högskoleutbildningar i Helsingfors som går helt eller delvis på svenska. Klicka på högskolans namn för att läsa mer om den högskola som intresserar dig.

Arcada

Svenskspråkiga bachelorutbildningar

Hanken

Kandidatutbildning på svenska
 • Ekonomiska vetenskaper

  Kandidat- och magisterprogrammet i ekonomi

  Hanken erbjuder en internationell utbildning där du studerar samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Kandidatstudierna tar tre år och inkluderar en utlandsvistelse på 3-6 månader. De som avlägger kandidatexamen vid Hanken har rätt att fortsätta med magisterstudier som tar två år.

  På Hanken kan du studera följande huvudämnen, läs mer om dem här:

  Entreprenörskap och företagsledning
  Finansiell ekonomi
  Företagsledning och organisation
  Handelsrätt
  Marknadsföring
  Nationalekonomi
  Redovisning

Helsingfors universitet

Konstuniversitetet

 • Bildkonstakademin
  Studieområden på Bildkonstakademin*
  • Konstgrafik
  • Måleri
  • Skulptur
  • Tid-rumkonst (fotografi, rörlig bild och plats- och situationsbunden konst)

  *Studier på Bildkonstakademin kan göras delvis på svenska. All undervisning ordnas inte på svenska, men det finns inte heller något krav på att du ska kunna finska. Du har rätt att skriva tenter och inlämningsarbeten på svenska. Obligatoriska kurser ordnas också på engelska.

 • Sibelius-Akademin
  Svenskspråkiga studieinriktningar

  Kyrkomusik
  Musikpedagogik

  Du kan också söka till de flesta andra studieämnen på svenska, men utbildningen innehåller då kurser på finska eller engelska

 • Teaterhögskolan
  På svenska

  Utbildningsprogram i skådespelarkonst

  Nästa antagning till den utbildningen (kandidat+magister) är våren 2021.

  Andra program har finska som undervisningsspråk men den studerande har rätt att i undervisningen använda svenska både muntligt och skriftligt om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Aalto-universitetet

Kandidatprogram som erbjuds delvis på svenska

Undervisnings- och examensspråken vid följande högskolor är finska, svenska och engelska. Svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål i studierna, t.ex. i tenter, övningsarbeten och seminarier.

Hittade du något intressant?

Sök till utbildningen via Studieinfo.fi!

Har du redan en kandidat- eller bachelorexamen?

Då kan du söka till magister- eller masterstudier.
 
Om du har frågor kan du kontakta oss på vagledning(a)studeraihelsingfors.fi.