Meny

Hälsa och välmående

Hälso- och sjukvård för studenter

Som studerande vid en högskola i Helsingfors har du rätt till svenskspråkig hälsovård via Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS). Du kan anlita SHVS:s tjänster om du har betalat medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde. Helsingfors och Esbo stad erbjuder också hälsovårdstjänster på svenska.

Det finns också andra möjligheter till stöd och hjälp för svenskspråkiga studerande, bl.a. två studiepsykologer och en studentpräst, som är gemensamma för Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och Arcada. Konstuniversitetet har också svenskspråkig psykolog och studentpräst.

Vart kan jag vända mig om jag mår dåligt eller behöver stöd?

Om det är något som gör att du mår dåligt eller det känns som du behöver någon att prata med kan du t.ex. kontakta studiepsykologen på din högskola. Studiepsykologerna hjälper inte bara i frågor om psykisk ohälsa utan ger också råd gällande t.ex. stresshantering och studiemotivation.

Studiepsykologer:
Hanken
Helsingfors universitet / Soc&kom
Arcada

Studentpräst

Krisjouren för unga

Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS, på finska YTHS)
Helsingfors stads hälsovårdsservice
Esbo stads hälsovårdsservice

Luckans UngInfo