Meny

Hälsa och välmående

Hälso- och sjukvård för studenter

Som studerande vid en högskola i Helsingfors har du rätt till svenskspråkig hälsovård via Studenternas Hälsovårdsstiftelse SHVS (YTHS). Du kan anlita SHVS:s tjänster om du har betalat medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde. Helsingfors och Esbo stad erbjuder också hälsovårdstjänster på svenska.

SHVS erbjuder tjänster inom allmän hälsa, tandvård och mental hälsa. Universiteten har också egna studiepsykologer som studerande kan besöka.

Vart kan jag vända mig om jag mår dåligt eller behöver stöd?

Om det är något som gör att du mår dåligt eller det känns som du behöver någon att prata med kan du t.ex. kontakta studiepsykologen på din högskola. Studiepsykologerna hjälper inte bara i frågor om psykisk ohälsa utan ger också råd gällande t.ex. stresshantering och studiemotivation.

Arcada

Hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare
Studiepsykolog, studievägledare och specialpedagog
Psykosocialt stöd

Hanken

Studenthälsan
Studiepsykolog
Psykosocialt stöd

Helsingfors universitet och Soc & kom

Studenthälsan
Studiepsykolog
Psykosocialt stöd

Konstuniversitetet

Studenthälsan
Studiepsykolog (kontaktuppgifter hittas på intranätet artsi.uniarts.fi)
Psykosocialt stöd

Aalto-universitetet

Studie-och karriärpsykolog
Starting Point of Wellbeing
Övrigt stöd för studerande

Andra vård- och stödtjänster

Krisjouren för unga

Helsingfors stads hälsovårdsservice
Esbo stads hälsovårdsservice

Luckans UngInfo