Meny

Att välja utbildning – fatta beslutet

Livet består av en räcka val som följer på varandra hela tiden.

Nu är allt klart och det är dags för dig att bestämma dig! Om du inte har gjort de tidigare stegen i 9 steg mot framtiden utan landat direkt här på steg 9 är du kanske inte ännu färdig att veta vilken studieplats du ska ansöka till. Gå då tillbaka och prova på tidigare steg.

Det är bra att komma ihåg att vi hela tiden utvecklas som beslutsfattare. Vårt eget sätt att fatta beslut varierar också beroende på situation. Man talar om 4 olika typer av beslutsfattare.

 1. Rationell beslutsfattare

  – tänker noga igenom sina beslut, använder sig av tanke och förnuft i beslutssituationen

 2. Intituitiv beslutsfattare

  – fattar beslut utgående från vad som känns bäst, även om det inte alltid verkar förnuftigt

 3. Undvikande beslutsfattare

  – har svårt att fatta beslut, skjuter helst upp beslutsfattandet så länge som möjligt

 4. Spontan beslutsfattare

  – gör impulsiva och spontana beslut – ”livet är för kort för att hålla på och vela”

FUNDERA

Vilken av de här typerna av beslutsfattare är du själv? Är det samma i alla sorters val, eller fattar du beslut på olika sätt beroende på valet som ska göras?

Genomtänkta val

Om det känns svårt att välja, kom ihåg att det inte finns val som är rätt eller fel! Det som finns är genomtänkta val. Det val du gör kommer att få konsekvenser – konsekvenser som du alltså medvetet själv valt. Det kommer att fortsätta uppstå nya situationer där du ska göra val, som sedan i sin tur får konsekvenser. Varje gång du gjort ett val får du en reaktion, som ger dig en erfarenhet som du tar med dig inför nästa val. Medan dina erfarenheter av tidigare gjorda val växer, blir det lättare för dig att göra nya val som ännu bättre tillfredsställer dina behov och önskningar.

En sak som kan vara bra att komma ihåg är att känslan alltid är snabbare än tanken. Känslan styr dig vare sig du vill det eller inte. Magkänslan eller intuitionen fungerar ofta bra för snabbt beslutsfattande men när det gäller stora beslut är det viktigt att också tanken hinner med så att beslutet blir väl övervägt.

HALT

HALT betyder hungry, angry, lonely, tired. Undvik att fatta stora beslut när du är något av detta. När du ska göra viktiga, väl övervägda val och fatta avgörande beslut är det bra att se till att du är mätt och så utvilad som möjligt både fysiskt och psykiskt. Om du bestämmer dig för att inte alls söka någonstans är det också ett beslut! Det du i så fall behöver tänka på är vad det innebär för dig.

AKTIVA beslut

Ett sätt att göra väl övervägda beslut är att använda sig av modellen för AKTIVA beslut (Riabacke 2013)

Modellen går ut på att du svarar på följande frågor:

Ansvar: Vem eller vilka har ansvaret för beslutet?
Kriterier: Vilka är kriterierna?
Tidsbestämt: När ska beslutet vara taget? Vänta inte till sista sekunden!
Information: Har du tagit reda på all information du behöver för att du ska kunna fatta beslutet?
Varför: Varför tas beslutet, vad är syftet egentligen?
Avhängighet: Är beslutet beroende av andra beslut innan det kan fattas?

En sista ingrediens som nu behövs är mod.

”Att ta ett steg, att göra ett val, är att tappa fotfästet för ett ögonblick.”

Men kom ihåg: Friskt vågat hälften vunnet!

Det är alltså bara att våga välja! Nu har du förberett dig, du är färdig!

Uppgift

Skriv upp de alternativ du planerar att söka till! Tänk på ordningsföljden. Skriv också kort upp varför du beslutat dig för just den utbildning du har satt som alternativ ett. Spara dokumentet i din ”9 steg”- mapp under rubriken ”Mitt val”.

Gör en handlingsplan och en tidtabell för allt du ska komma ihåg att göra för att komma in! Skriv in viktiga datum och gör en läsplan om det gäller att göra urvalsprov. Spara dokumentet i din ”9 steg”- mapp under rubriken ”Tidtabell”.

Blev du inspirerad?

Om du vill lära dig mera om vad bra beslutsfattande handlar om är Thinking Skills – Using Your Brain in the Information Age av Eric Garner rätt bok för dig.

Alla 9 steg skiljer sig från varandra men det finns gemensamma element på alla steg:

FUNDERA

betyder att det är något du kan reflektera lite extra över. Det handlar ofta om något personligt, något som berättar om vem du är och om dina åsikter, något som hjälper dig när det gäller att hitta pusselbitar då du lägger ditt livspussel.

UPPGIFTER

innebär aktivitet från din sida. Minst två uppgifter per steg sparas i din 9steg-mapp. Medan du klättrar uppåt längs 9steg-trappan kan du gå tillbaka till uppgifter som du gjort på tidigare steg.

BLEV DU INSPIRERAD?

är för dig som vill ha något mera. Här finns länkar, uppgifter och/eller annat extra material.


Du är här

Mina värderingar: vad är viktigt för mig?
Omvärlden nu och i framtiden
Vem är jag idag?
Motivation
Hurdant liv vill jag leva?
Hinder
Mina möjligheter
Rangordna och läs på om utbildningar
Att välja utbildning – fatta beslutet

Länkar

Att förstår hur din hjärna fungerar kan underlätta för dig när du ska fatta beslut.

Kom du inte fram till något eller har en massa öppna frågor? Ta det lugnt!

Du kan höra av dig till oss eller diskutera med din studiehandledare för att komma vidare.