Meny

Mina värderingar: vad är viktigt för mig?

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet. Det är dina värderingar som motiverar dig; de är dina drivkrafter och en viktig del av din identitet.

För att kunna göra ett övervägt studieval är det viktigt för dig att ta reda på vilka värderingar du har. Om det du väljer att studera inte stämmer överens med dina värderingar kommer valet antagligen inte att kännas rätt för dig, vilket i sin tur kommer att påverka hur bra du trivs med det du  valt att studera. Om du däremot väljer att studera något som stämmer överens med dina värderingar kommer du att känna dig hemma med dina studier, du trivs och din studiemotivation ökar.

Här hittar du några bra korta YouTube-klipp om värderingar:

Vad är värderingar? 

Varför värderingar har betydelse!

FUNDERA

Vad är viktigt eller betydelsefullt för dig? Nedan ser du exempel på olika typer av värderingar. Obs! Kom ihåg att dina värderingar är personliga, och mäter vad som är viktigt för dig just nu. Var uppriktig och undvik att välja värderingar som du tycker att du borde ha.

 • Värderingar

  Anställningstrygghet
  Arbetsro
  Balans hem/arbete
  Bekvämlighet
  Berömmelse, socialt anseende
  Demokrati
  Effektivitet
  Ekonomisk stabilitet
  Entreprenörsanda, innovation
  Entusiasm/positiv attityd
  Etik
  Familj
  Fred
  Frihet
  Försiktighet
  Förändring och variation
  Gemenskap
  Generositet
  Göra skillnad/något betydelsefullt
  Hjälpa andra människor
  Humor/glädje
  Hållbar utveckling
  Hälsa
  Hänsyn till kommande generationer
  Initiativ
  Inre harmoni
  Integritet
  Intellekt
  Jämställdhet
  Karriär och befordran
  Kommunikation
  Kontroll
  Kompetens
  Kreativitet
  Kärlek och omsorg
  Ledarskap
  Lojalitet
  Lugn
  Lycka
  Makt och auktoritet
  Medkänsla
  Meningsfullt arbete
  Nära relationer
  Omtanke
  Personlig utveckling
  Prestation
  Professionell utveckling
  Pålitlighet
  Religion
  Respekt från andra, status
  Rikedom
  Risktagande
  Rättvisa
  Samarbete
  Självdisciplin
  Självförverkligande
  Självständighet
  Stabilitet
  Säkerhet
  Tydlighet
  Tålamod
  Utmaningar
  Vara bäst
  Vara omtyckt
  Välstånd
  Vänskap
  Ärlighet
  Äventyr
  Ödmjukhet

UPPGIFTER

1. Mina värderingar

Titta på listan med värderingar ovan, och plocka ut de värderingar som är viktigast för dig. Spara dokumentet i din 9steg-mapp.  

2. Värderingstest

Gör följande test som summerar dina värderingar. (Du kan hoppa över sista sidan: How would you rate your experience today? (optional) och direkt  välja ”Submit”). Svaret kommer till din epost, du hittar svaren på sidan 4 i det dokument som bifogas till e-posten. Spara dokumentet i mappen 9steg.

3. Övning

Material: penna, papper (t.ex. post-it lappar)

 1. Vilka värderingar är viktiga och betydelsefulla för dig? Skriv en sak per lapp, t.ex. vänskap.  Ta inspiration från värderingsövningarna ovan.
 2. Rangordna lapparna enligt viktighetsordning (överst den sak som är allra viktigast för dig osv.)
 3. Rangordna sedan lapparna på nytt enligt hur mycket tid du använder på dem (överst den sak du använder mest tid på osv.). Fundera:
  – Blev det samma ordningsföljd? Måste du ändra mycket på ordningsföljden? I så fall kanske du inte använder din tid på sådant som är viktigt för dig.
  – Kan du på något sätt styra dina aktiviteter mot sådant som är viktigt för dig? Spelar det någon roll för dig om du gör det eller inte?

Blev du inspirerad?

Här är en extra uppgift!

 • Yrkeskategorier och värderingar

  Nedan finns listat 15 yrkeskategorier och 42 värderingsord. Välj ut 2-3 kategorier som intresserar dig mest. Lista sedan de 5 viktigaste egenskaperna, värderingsorden man borde ha för att arbeta inom den yrkeskategorin. 

  Yrkeskategorier: 
  • Hantverk 
  • Vård och omsorg 
  • Forskare 
  • Lärare 
  • Maskinförare 
  • Ingenjör 
  • Ekonom 
  • Jurist 
  • Chaufför 
  • Kock 
  • Företagare 
  • Lantbrukare 
  • Musiker 
  • Grafiker 
  • Programmerare 
  Värderingsord: 
  • Allvarlig 
  • Ansvarsfull 
  • Bestämd 
  • Disciplinerad 
  • Diskret 
  • Effektiv 
  • Entusiastisk 
  • Envis 
  • Erfaren 
  • Expert 
  • Försiktig 
  • Glad 
  • Hård 
  • Insiktsfull 
  • Karismatisk 
  • Kompetent 
  • Kreativ 
  • Lojal 
  • Lugn 
  • Medmänsklig 
  • Modig 
  • Motiverad 
  • Målinriktad 
  • Orädd 
  • Otålig 
  • Praktisk 
  • Proffsig 
  • Punktlig 
  • Pålitlig 
  • Resultatinriktad 
  • Rolig 
  • Samarbetsvillig 
  • Smart 
  • Snabb 
  • Självständig 
  • Självsäker 
  • Stark 
  • Tålmodig 
  • Uthållig 
  • Utåtriktad 
  • Vaksam 
  • Vältränad 

   

Alla 9 steg skiljer sig från varandra men det finns gemensamma element på alla steg:

FUNDERA

betyder att det är något du kan reflektera lite extra över. Det handlar ofta om något personligt, något som berättar om vem du är och om dina åsikter, något som hjälper dig när det gäller att hitta pusselbitar då du lägger ditt livspussel.

UPPGIFTER

innebär aktivitet från din sida. Minst två uppgifter per steg sparas i din 9steg-mapp. Medan du klättrar uppåt längs 9steg-trappan kan du gå tillbaka till uppgifter som du gjort på tidigare steg.

BLEV DU INSPIRERAD?

är för dig som vill ha något mera. Här finns länkar, uppgifter och/eller annat extra material.


Du är här

1. Mina värderingar: vad är viktigt för mig?
2. Omvärlden nu och i framtiden
3. Vem är jag idag?
4. Motivation
5. Hurdant liv vill jag leva?
6. Hinder
7. Mina möjligheter
8. Rangordna och läs på om utbildningar
9. Att välja utbildning – fatta beslutet

Kom du inte fram till något eller har en massa öppna frågor? Ta det lugnt!

Det här är en process. Dina värderingar klarnar så småningom och de kan också ändras med tiden. För tillfället räcker det med att du har blivit medveten om att dina värderingar har en betydelse för hur du trivs med ditt liv och att du har satt tid på att reflektera kring begreppet värderingar .

Du kan höra av dig till oss eller diskutera med din studiehandledare för att komma vidare.