Meny

Hinder – vad stoppar mig?

Du kanske vet vad du är intresserad av och vad du skulle vilja studera, men ändå är det något som hindrar dig. Det här steget hjälper dig att genomskåda möjliga hinder som du behöver komma över för att du ska kunna göra det du innerst inne vill. Du får verktyg för och tips på hur du kan hantera olika hinder. Ibland kan det räcka med att tänka i lite nya banor.

Hinder kan vara av olika slag. Det finns bl.a. fysiska, psykologiska, personliga, formella, geografiska eller ekonomiska hinder. Vissa hinder är verkliga och kan inte kringgås men i många fall är hindret bara något som du uppfattar som ett hinder och som sällan är helt oöverkomligt. Du måste dock vara motiverad och beredd på att jobba med det som känns svårt för att ta dig förbi. Vill du något, men har ett hinder på vägen krävs det envishet, tålamod och mod för att nå dit du vill. Gå in här och kolla på vilka olika hinder som finns: Hantera hinder

Trots att de flesta hinder inte är oöverkomliga är det viktigt att du har en realistisk uppfattning om dina framtidsplaner och om vad som är möjligt. Alla ska inte bli operasångare eller kockar. Om du avskydde kemi och biologi i skolan kanske läkarutbildning inte är det bästa alternativet för dig. Ibland är det bra att vara realist också.

Hinder som beror på dålig studieteknik eller dålig tidshantering

Saknar du behörighet till utbildningen du vill söka till eller går inte proven som du tänkt dig? Med rätt studieteknik klarar du oftast mer än du anar. Ta det som en utmaning, jobba på din studieteknik, bestäm dig för att lära dig hur du lär dig. Det kan också bli som en chock för dig att märka att det verkligen krävs arbete för att studera. Förbered dig med att skapa bra läsrutiner åt dig själv i god tid.

Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan har ett gemensamt projekt “Studera smart” där målet är att främja studenters studieframgång såväl i gymnasium och högskola som i urvalsprov till universitet och högskolor. De har gjort ett antal videor för att minska studiechocken för studenterna – se videorna här:

Problem med tidshantering och prokrastrinering är ett vanligt problem i dagens samhälle. Att skjuta upp saker orsakar stress och medför problem när det gäller att hålla tidtabeller och deadlines. En av Studera smart-projektets videon handlar om detta:

Pomodorotekniken är en enkel metod som kan hjälpa dig att ta makten över din egen tid. Här kan du läsa ett blogginlägg om vad pomodorotekniken går ut på.

Hinder som beror på ditt tänkesätt (mindset)

Kanske en del av dina hinder handlar om att du har ett tankesätt som bromsar dig? Känner du hos dig själv igen det dynamiska eller det statiska tankesättet?

  • Personer med ett dynamiskt mindset välkomnar utmaningar och förstår att det är genom ansträngning som man lär sig. Tålamod vid motgångar, att inspireras av andras framgångar och att det är genom konstruktiv kritik man lär sig visar på ett dynamiskt mindset.
  • Ett statiskt mindset innebär att man har en föreställning om att ens förmågor och kunskaper är statiska, oföränderliga. Man är rädd för att ta risker och anstränga sig. En person med ett statiskt mindset ger lätt upp, kan se ansträngning som något meningslöst och uppfattar kritik som något personligt.
Hinder som beror på att du är rädd för att misslyckas

Det är inte alls ovanligt att man drar sig för att söka in någonstans av rädsla för att misslyckas. Kolla in följande bloggtext om prestationsångest och rädsla för att misslyckas.

Resiliens – förmågan att återhämta sig

Resiliens är ett realitivt nytt forskningsområde inom psykologi och samhällsvetenskaper. Ordet användes ursprungligen inom fysiken som term för ”elasticitet”, innan det kom in i psykologin och samhällsvetenskaperna med betydelsen att klara och återhämta sig från svåra omständigheter eller påfrestningar. Inom forskningsområdet tittar man på hur och när ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, även när de är missgynnade eller råkar ut för motgångar. Studier har visat att det finns vissa personliga och sociala faktorer som kan stärkas och förbättra den ungas resiliens, t.ex. planeringsförmåga, god förhandlingsvana eller uthållighet.

Uppgift

  1. Titta på videon Developing a growth mindset” med Carol Dweck och fundera: I vilka områden i ditt liv har du ett mera dynamiskt mindset? I vilka områden i ditt liv har du ett mera statiskt mindset?” Skriv ner dessa områden, och spara dokumentet i din ”9 steg”- mapp under rubriken ”Mindset”.
  2. Kan du definiera hinder hos dig själv som påverkar din möjlighet att söka eller komma in till en viss studieplats? Skriv ner dina hinder. Om du inte kan ta reda på det själv, fråga någon annan. Fundera på om hindret är verkligt eller någonting du upplever som ett hinder. Vad krävs för att du ska ta dig förbi hindret? Är du beredd att ta dig an den uppgiften? Diskutera med andra, t.ex. vänner, föräldrar, lärare, studievägledare. Se om de kan hjälpa dig att hitta lösningen. Skriv ner processen i ett dokument. Spara dokumentet i din ”9 steg”- mapp under rubriken ”Mina hinder”.

Alla 9 steg skiljer sig från varandra men det finns gemensamma element på alla steg:

FUNDERA

betyder att det är något du kan reflektera lite extra över. Det handlar ofta om något personligt, något som berättar om vem du är och om dina åsikter, något som hjälper dig när det gäller att hitta pusselbitar då du lägger ditt livspussel.

UPPGIFTER

innebär aktivitet från din sida. Minst två uppgifter per steg sparas i din 9steg-mapp. Medan du klättrar uppåt längs 9steg-trappan kan du gå tillbaka till uppgifter som du gjort på tidigare steg.

BLEV DU INSPIRERAD?

är för dig som vill ha något mera. Här finns länkar, uppgifter och/eller annat extra material.


Du är här

1. Mina värderingar: vad är viktigt för mig?
2. Omvärlden nu och i framtiden
3. Vem är jag idag?
4. Motivation
5. Hurdant liv vill jag leva?
6. Hinder
7. Mina möjligheter
8. Rangordna och läs på om utbildningar
9. Att välja utbildning – fatta beslutet

Blev du inspirerad?
Kolla in följande länkar:

Tankefel som grogrund för hinder

Studieteknik – ett bra sätt att överbygga hinder

Använd lektionen på ett smartare sätt, eftersom du ändå är på plats:

Prestationsångest – ett stort men överkomligt hinder
Det är naturligt att känna viss oro, rädsla eller ångest i situationer när man ska prestera, till exempel inför ett urvalsprov, ett framträdande eller en viktig match. Ofta lättar känslorna ju fler gånger man utsätter sig för situationer som känns jobbiga. Vad kan du göra för att hantera din prestationsångest?

Kom du inte fram till något eller har en massa öppna frågor? Ta det lugnt!

Du kan höra av dig till oss eller diskutera med din studiehandledare för att komma vidare.