Meny

Rangordna och läs på om utbildningar

JESS! Nu har du kommit så långt att det är dags att börja prioritera. Om du gjort övningarna i de tidigare stegen har du koll på dina värderingar och dina styrkor. Du har funderat på framtiden och på hurdan framtid du vill ha, reflekterat över hinder, gjort tester och förhoppningsvis fått idéer om studieriktningar som skulle passa dig.

Studera eller inte?

Vi börjar med att kolla upp att du verkligen vill börja studera. Om du är 110% säker på saken kan du hoppa över det.

Ambivalenskorset

Rita upp ett kors eller printa ut bilden som finns bakom denna länk. Ovanför rutorna till vänster skriver du: Jag väljer att inte börja studera (dvs nuläget), ovanför rutorna till höger skriver du: Jag väljer att börja studera (dvs förändring). Börja i rutan uppe i vänster hörn, skriv in:  + Fördelar, lista allt som är bra med att inte börja studera. I nedre rutan till vänster skriver du – Nackdelar, lista här allt som är dåligt med att inte börja studera. I rutan nere till höger skriver du: – Nackdelar, lista allt som är dåligt med att börja studera. Slutligen kommer du till rutan uppe till höger, skriv in: + Fördelar, lista allt som är bra med att börja studera!

När du fyllt i rutorna, fundera på:

  • Vad känns viktigt nu?
  • Vad känns viktigt på längre sikt?
  • Vad händer om du inte börjar studera?

OK, nu vet du om du vill studera! Då återstår att välja vad. Om du redan vet det kan du hoppa över denna del om du vill! Du kan också göra fler uppgifter för att bli ännu mer säker på ditt val.

Läs på och bekanta dig med utbildningarna

För att kunna fatta beslut om dina utbildningsalternativ måste du veta vad utbildningarna i fråga på riktigt går ut på. Ett bra sätt att bekanta sig med olika utbildningar är att gå in och läsa om dem på Studieinfos sidor. Fastän det kan kännas motigt att läsa in sig på de olika utbildningarna så lönar det sig. Det är också smart att prata med vänner och bekanta, att fråga sig fram och att läsa om intressanta utbildningar på högskolornas egna hemsidor. Skolornas studiehandledare är sakkunniga personer som du kan vända dig till, de hjälper gärna!

Uppgifter

Rangordna 3–6 utbildningsalternativ!

1. Gör en prioriteringstabell: Skriv in varje utbildning du är intresserad av i varsin kolumn. Längst till vänster listar du olika egenskaper (t.ex. utbildningens längd, fyller jag urvalskriterierna, studieort, intressant studieplan, passar med mina intressen, passar med mina styrkor, möjligheter till utbyte, arbetsuppgifter, möjlighet till jobb, stämmer med mina värderingar, osv). Fyll sedan i + och – för varje egenskap under de olika utbildningarna. Sedan räknar du ihop alla + och alla – skilt för varje utbildning. Svaren du får kan hjälpa dig i din prioritering. Spara dokumentet i din ”9 steg”-mapp under rubriken ”Prioriteringstabell”.

2. Plus/minuslista. Gör en +/– lista för var och en av de 3–6 utbildningarna du valt ut. Skriv ner allt bra och allt dåligt du kan komma på! Du behöver inte känna att du har möjlighet att komma in på de utbildningar du funderar på. Det viktiga är att du tänker på vad som intresserar dig. Nu är det brainstorming som gäller! Vilken utbildning får flest + av alla?
Några exempel på sådant du kan lägga + eller – för: möjligheten att få jobb, antagningskrav till utbildningen, studieort, utbildningens längd, utbildningens kostnader, arbetsuppgifter, lön, karriärmöjligheter, arbetstider, status, resor i jobbet, utlandsarbete osv.

3. SWOT-analys


schema för swot-analys

Gör en tabell enligt modellen ovan, för var och en av de 3-6 st utbildningar du valt. Fundera vad det finns för möjligheter, hot, styrkor, svagheter med respektive utbildning. En swot-analys är egentligen en mera avancerad version av en + / – lista! I videon nedan beskrivs det hur du gör en swot-analys. (Trots att videon främst riktar sig till personer i chefsposition fungerar den bra för vem som helst.)

Du kan göra + /- listorna och swot-analyserna i samma dokument. Spara dokumentet i din ”9 steg”- mapp.

Blev du inspirerad?

Gör Kalkyleringsmodellen på tjänsten A-URA (Aikuisten URA suunnittelu = karriärplanering för vuxna). Du hittar kalkyleringsmodellen under ”Mitt beslutsfattande”. Följ anvisningarna, dvs börja med att fylla i de för dig aktuella utbildningarna. Efter det fyller du i vilka faktorer som har betydelse för dig när det gäller att välja utbildning osv.

Alla 9 steg skiljer sig från varandra men det finns gemensamma element på alla steg:

FUNDERA

betyder att det är något du kan reflektera lite extra över. Det handlar ofta om något personligt, något som berättar om vem du är och om dina åsikter, något som hjälper dig när det gäller att hitta pusselbitar då du lägger ditt livspussel.

UPPGIFTER

innebär aktivitet från din sida. Minst två uppgifter per steg sparas i din 9steg-mapp. Medan du klättrar uppåt längs 9steg-trappan kan du gå tillbaka till uppgifter som du gjort på tidigare steg.

BLEV DU INSPIRERAD?

är för dig som vill ha något mera. Här finns länkar, uppgifter och/eller annat extra material.


Du är här

1. Mina värderingar: vad är viktigt för mig?
2. Omvärlden nu och i framtiden
3. Vem är jag idag?
4. Motivation
5. Hurdant liv vill jag leva?
6. Hinder
7. Mina möjligheter
8. Rangordna och läs på om utbildningar
9. Att välja utbildning – fatta beslutet

Kom du inte fram till något eller har en massa öppna frågor? Ta det lugnt!

Du kan höra av dig till oss eller diskutera med din studiehandledare för att komma vidare.