Meny

Aalto-universitetet

Aalto-universitetet är en plats för modiga tänkare, där vi tillsammans bygger ett innovativt samhälle.  Vid Aalto-universitetet möts konst, vetenskap, teknik och ekonomi i högklassig forskning, i undervisningen och i konstnärlig verksamhet. Hos oss kan du studera till diplomingenjör, ekonom, konstmagister, arkitekt eller landskapsarkitekt. 

Aalto-universitet består av flera högskolor och institutioner. Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan du studera energi- och maskinteknik, byggnadsteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi eller geoinformatik 

Högskolan för elektronik erbjuder studier i automations- och informationsteknologi, bioinformationsteknologi och elektroteknik. 

Den teknikintresserade kan söka sig till Högskolan för teknikvetenskaper som erbjuder studier i matematik och fysik, produktionsekonomi, informationsnätverk och datateknik. 

Högskolan för kemiteknik kan du studera kemi och materialvetenskap. 

Handelshögskolan eller Kauppis vid Aalto-universitet erbjuder studier i ekonomi. 

Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS) erbjuder studier för den framtida formgivaren eller arkitekten. 

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud på adressen https://www.aalto.fi/sv/utbildningsutbud  

https://virtualtour.aalto.fi/ (på engelska) 

 Välkommen med! 

Produktionsekonomi

Har du funderat på att studera produktionsekonomi vid Aalto? Mikael Öhman och Elin Dölker berättar vad det är frågan om, vad man blir, och hur det är att studera.

Datateknik

Professor Arno Solin presenterar institutionen för datateknik vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper samt den utbildning som erbjuds via institutionen.

Kemiteknik

Vid Aaltos Högskola för kemiteknik får du prova på att utföra ett laboratorie-experiment i det nya virtuella laboratorieutrymmet. Laboratorieäventyret innehåller flera mini-spel och uppgifter som hjälper dig utföra experimentet samtidigt som du lär dig hur man jobbar i laboratoriet och får sätta dina kemikunskaper på prov.

Bild som visar Aaltos virtuella lab.
Klicka på bilden för att komma till Aaltos virtuella lab. Länken öppnas i en ny flik.

Elektroteknik

Videon finns bakom denna länk!


Elektricitet finns överallt och vårt samhälle skulle inte fungera utan el. På Aalto-universitetets högskola för elektroteknik bidrar vi till att lösa stora aktuella utmaningar inom att bekämpa klimatförändringarna och främja människors välfärd. I videon får du av bl.a. universitetslektor Henrik Wallén och teknologerna Benjamin och Michaela höra vad som händer på högskolan, vad du kan studera och hurdant studielivet är på campus. Visste du att Aalto-universitetet har en egen svenskspråkig nation? Eller att Finlands första satelliter har planerats av studenter på Högskolan för elektroteknik? 

Ingenjörshögskolan


Videon berättar studenter för gymnasister hur det är att studera vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper. I videon samlas studerande från olika huvudämnen i gillesrummet för att sy halarmärken och börjar samtidigt dra sig till minnes sitt första studieår. Till minnena hör den första dagen vid universitetet, olika studieprojekt och den första valborgen som studerande.

Handelshögskolan (Kauppis)


I videon från Aalto-unversitetets Handelshögskola, Kauppis, får du träffa studerande som visar dig runt på campus. Du får höra om hur det är att studera på Kauppis, om studielivet, forskningen och arbetsmöjligheterna.


Arkitektur

En vanlig dag en arkitekt kan påverka, av professor Jenni Reuter

för konst, design och arkitektur (ARTS)

Följ med på en rundtur på högskolan ARTS! I videon visas högskolans olika verkstäder. (På engelska.)

Teknisk fysik och matematik


Dagens samhälle står inför stora utmaningar så som klimatförändringen, globaliseringen eller digitaliseringen av allt. För att utveckla effektiva lösningar i en sådan komplicerad värld behövs allt fler unga ingenjörer som har färdigheter och verktyg att närma sig aktuella frågor och frågeställningar från olika håll och ofta från ett multidisciplinärt perspektiv. Analytiskt tänkande och kunnighet i problemlösning är nyckelord i detta sammanhang – och det är vad teknisk fysik och matematik på Aalto-universitetet i synnerhet lär. System och teknisk-vetenskapligt tänkande är exempel på verktyg som utbildningen åstadkommer.

Studierna i teknisk fysik och matematik skiljer sig från traditionell klassisk universitets- eller gymnasieundervisning i matematik och fysik genom att de har en konkret inriktning: fyssan och matten sammankopplas starkt med praktik och reella problem och kombineras även med andra läroämnen. En teknisk fysiker eller matematiker sitter inte i ett elfenbenstorn utan du hittar hen t.ex. i ett mångsvetenskapligt utvecklingsprojekt eller som en företagsledare i en internationell start-up firma eller kring toppforskningen där man utvecklar ny teknologi. Ämnesområdet är mycket inspirerande vilket ofta leder till att många fortsätter sina studier ända till doktorsexamen. Teknisk fysik och matematik utbildar klart mest teknologidoktorer i hela landet. Redan under grundutbildningen bekantar studenterna sig med vetenskapliga forskningsmetoder och får deltaiforskningen i någon av de flera forskningsgrupper på området. Tekniska fysiken är världsberömd på sin toppforskning: här hittar du kvantfysiker som bygger kvantdatorer, energiforskare som utvecklar framtidens energilösningar eller materialfysiker som skapar alldeles nya egenskaper i material i nanometer skala. Själva studierna baserar sig på bred grundutbildning i fysik och matematik men med en tillämpande riktning. Utöver de matematisk-naturvetenskapliga studierna innefattar examen allmänna studier, språkstudier och mångvetenskapliga studier.

Vi finns även på Instagram!

View this post on Instagram

A post shared by Aalto University (@aaltouniversity)