Meny

Ansökningstiderna 2021

 • Det ordnas tre olika ansökningstider för gemensam ansökning till högskolorna år 2021.
 • I varje ansökningstid kan du lämna in en ansökan, och i den ansökan kan du välja sex olika utbildningar som du söker till.
 • Ansökan görs på Studieinfo.fi (där du också bör kolla den exakta ansökningsinfo om de utbildningar du vill söka till).

Den första gemensamma ansökan på våren, ansökningstid 7.1–20.1.2021

 • Ansökningar till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.
 • Utbildningarna inleds på hösten 2021.
 • Du kan söka till totalt sex olika utbildningar.
 • Ansökningsmålens ordning har ingen betydelse, du behöver alltså inte sätta utbildningarna i prioritetsordning.
 • Du kan erbjudas flera studieplatser, men det är möjligt att ta emot endast en studieplats som börjar under samma termin.
 • Du får meddelande om antagningsresultaten senast 4.6.2021.

Den andra gemensamma ansökan på våren, ansökningstid 17.3–31.3.2021

 • Ansökningar till högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021.
 • Du kan ansöka till sex olika utbildningar. De bör anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Fundera noga på ordningsföljden och välj den utbildning du helst vill bli antagen till som första ansökningsmål.
 • Du erbjuds endast en studieplats, och det är möjligt att ta emot endast en studieplats som börjar under samma termin.
 • Meddelande om resultatet i betygsantagningen kommer senast 31.5.2021. Resultatet av övrig antagning kommer senast 9.7.2021.

Gemensam ansökan på hösten, ansökningstid 1–15.9.2021

 • Ansökningar till utbildningar som börjar i januari 2022.
 • Du kan ansöka till sex olika utbildningar. De bör anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Fundera noga på ordningsföljden och välj den utbildning du helst vill bli antagen till som första ansökningsmål.
 • Du erbjuds i regel endast en studieplats, och det är möjligt att ta emot endast en studieplats som börjar under samma termin.
 • I höstens ansökan ingår väldigt få utbildningar på svenska.

Texten baserar sig på följande källor som är bra att läsa för ytterligare information om ansökningstiderna år 2021

Gemensamma ansökningar till högskolorna år 2021 (Läs mera om tillägsansökningar här!)

Så här söker du i gemensam ansökan till högskolor