Meny

Ansökningstiderna 2022

(Fler ansökningsdatum kommer i takt att de tillkännagivs.)

Nästa gemensamma ansökan till högskolor: 5–19.1.2022 kl. 15.00

Vårens första gemensamma ansökan 2022

I den första gemensamma ansökan på våren ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.

Ansökningstiden är 5.1 kl. 8.00 − 19.1 kl. 15.00

26.1 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor.

3.6. Du får antagningsbeskedet kommer senast detta datum.

15.7 kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

2.8 kl. 15.00 Du kan inte efter detta datum antas från eventuell reservplats.

Vårens andra gemensamma ansökan 2022

I den andra gemensamma ansökan på våren ingår svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet.

Ansökningstiden är 16.3 kl. 8.00 − 30.3 kl. 15.00.

6.4 kl. 15.00 Sista datum för inlämning av bilagor.

30.5. får du senast antagningsbesked utgående från betygsansökningar.

8.7 får du antagningsbesked för övriga antagningar.

15.7 kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

2.8 kl. 15.00 Du kan inte efter detta datum antas från eventuell reservplats.

Texten baserar sig på följande källor som är bra att läsa för ytterligare information om ansökningstiderna år 2022
Ansökningstidtabeller(2022)

Ansökningsförfarande