Meny

Covid-19 och antagningen till högskolorna 2022

(Sidan är under omarbetning. 1.11.2021)

COVID-19

För mer information, kolla med högskolan du söker till! Högskolornas information om undantagstillståndet finns här:

Följ också högskolornas instagram för att hålla dig uppdaterad om läget:

Vi har här samlat allmän information om sådant som är bra att veta när du ska söka till högskola.

  • De flesta blir antagna till högskolestudier på basis av sitt betyg, alltså studentexamensbetyg eller betyg från yrkesinriktad grundexamen.
  • En del studerande antas genom inträdesprov. Tanken är att inträdesproven ska kräva mindre omfattande förberedelser av de sökande.
  • Antagningsförfarandet ser olika ut för universitet och yrkeshögskola.
  • Från och med våren 2020 är de vanligaste antagningsmöjligheterna på basis av antingen betyg eller inträdesprov.
  • Precis som i nuläget kommer det att finnas skillnader mellan antagningar till olika utbildningar och undantag från de vanligaste antagningsförfarandena. Kolla alltid den information som gäller just den utbildning du söker till (sök utbildningen på Studieinfo.fi och kolla under fliken för ansökan eller på högskolans webbplats).

För att få mer information om vad just du behöver veta, välj var du studerar / har studerat och vart du är intresserad av att söka genom att klicka på rutorna här nedan:

Jag går / har gått på…

  • Gymnasiet
  • Yrkesskola

Jag söker till…

  • Universitet
  • Yrkeshögskola

Här hittar du mer viktig information!