Meny

Ansökningstiderna 2022

(Fler ansökningsdatum kommer i takt att de tillkännagivs.)

Nästa gemensamma ansökan till högskolorna är 5–19.1.2022 kl. 15.00

Vårens första gemensamma ansökan 2022

I den första gemensamma ansökan våren 2022 ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.

Ansökningstiden är 5.1 kl. 8.00 − 19.1 kl. 15.00. Nedan finns en lista med viktiga datum:

  • 26.1 kl. 15.00: Sista datum för inlämning av bilagor.
  • 3.6: Du får antagningsbeskedet senast detta datum.
  • 15.7: kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.
  • 2.8: kl. 15.00 Du kan inte efter detta datum antas till eventuell reservplats.

Vårens andra gemensamma ansökan 2022

I den andra gemensamma ansökan på våren ingår svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet.

Ansökningstiden är 16.3 kl. 8.00 − 30.3 kl. 15.00.

  • 6.4 kl. 15.00: Sista datum för inlämning av bilagor.
  • 30.5: Senast detta datum får du antagningsbesked utgående från betygsansökningar.
  • 8.7: Detta datum får du antagningsbesked för övriga antagningar.
  • 15.7 kl. 15.00: Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.
  • 2.8 kl. 15.00: Du kan inte efter detta datum antas till eventuell reservplats.

Texten baserar sig på följande källor som är bra att läsa för ytterligare information om ansökningstiderna år 2022
Ansökningstidtabeller (2022)

Ansökningsförfarande