Meny

Antagning från gymnasium till universitet

 • Från och med år 2020 kommer universiteten att anta de flesta av sina nya studerande på basis av deras betyg. För de allra flesta utbildningarna slopas antagning på basis av totalpoäng, det vill säga de sammanlagda poängen från betyg och urvalsprov. Betygsurvalet baserar sig på poängsättning av vitsorden i studentexamensbetyget/internationella studentexamina. Vitsorden för enskilda kurser i gymnasiet beaktas alltså inte i antagningen. Reformen omfattar inte konst-, kultur eller idrottsbranschen.
 • Andelen studerande som väljs på basis av betyg beror på vilken utbildning du söker till.
 • Om dina studentexamensbetyg inte räcker till för att bli antagen i betygsurvalet kan du i de allra flesta fall delta i inträdesprov/urvalsprov till utbildningen istället. Även lämplighetstest kan ordnas ifall det är motiverat med tanke på utbildningen i fråga.
 • Hur många ämnen i studentexamen man får poäng för i universitetens betygsurval varierar mellan olika utbildningar. Högst kan sex olika ämnen som en person skrivit i studentexamen poängsättas. Alla utbildningar ger poäng för vitsordet i modersmål och utöver det kan matematik och ett eller flera realämnen eller språk poängsättas. Universiteten får själva bestämma vilka ämnen de vill ge poäng för i antagningen till en viss utbildning.
 • Ifall du som sökande inte har ett vitsord i alla de ämnen som poängsätts i antagningen får du noll poäng för det ämne du inte har ett vitsord i. Du kan ändå bli antagen i betygsurvalet för utbildningen i fråga, om de poäng du får för de andra ämnena är tillräckliga och eventuella tröskelvillkor uppfylls.
 • Hur många poäng du som sökande får för ett vitsord i ett visst ämne i studentexamen varierar enligt utbildning.
 • Antalet poäng som krävs för att bli antagen genom betygsurval för en viss utbildning beror på hurdana vitsord alla de som söker till ifrågavarande utbildning har. Därför kan man inte veta det på förhand.
 • Utbildningarna kan också ha ett eller flera så kallade tröskelvillkor för betygsantagningen. Ett tröskelvillkor är ett godkänt eller ett specifikt vitsord i ett visst ämne i studentexamen. Om tröskelvillkoret t.ex. är vitsordet M i modersmål måste du som sökande ha fått minst vitsordet M i modersmål för att kunna bli antagen genom den betygsbaserade antagningen för utbildningen i fråga.
 • Betygsurvalets poäng räknas alltid enligt den kombination av ämnen som ger dig som sökande högst poäng. Om t.ex. vitsordet i ett realämne poängsätts i betygsurvalet och du skrivit flera realämnen får du poäng för det realämne som ger de högsta poängen i antagningen för utbildningen i fråga.
 • Vissa utbildningar har direktval istället för, eller parallellt med, betygsbaserad poängsättning. Det innebär att du som sökande kan bli antagen till en utbildning direkt på basis av vitsordet i ett visst ämne, t.ex. E i lång matematik.
 • Kolla alltid den information som gäller just den utbildning du söker till (sök utbildningen på Studieinfo.fi och kolla under fliken för ansökan eller på högskolans webbplats).
 • På studieinfo hittar du också en lista på
  • vilka ämnen i studentexamen som poängsätts i den betygsbaserade antagningen för en viss utbildning och hur många poäng du får för olika vitsord i dessa ämnen
  • eventuella tröskelvillkor för betygsantagningen för en viss utbildning samt eventuella direktval
  • andelen studerande som väljs på basis av betyg