Meny

Antagning från gymnasium till yrkeshögskola

  • Från och med den gemensamma ansökan våren 2020 kommer yrkeshögskolorna att anta över hälften av sina nya studerande på basis av deras betyg. För de allra flesta utbildningarna slopas antagning på basis av totalpoäng, det vill säga de sammanlagda poängen från betyg och urvalsprov. Betygsurvalet baserar sig på poängsättning av vitsorden i studentexamensbetyget/internationella studentexamina. Det kommer att finnas skilda kvoter för sökande med yrkesinriktad grundexamen och sökande med studentexamen. Kolla alltid den information som gäller just den utbildning du söker till (sök utbildningen på Studieinfo.fi och kolla under fliken för ansökan eller på högskolans webbplats).
  • Urvalsprov kommer också i fortsättningen att finnas kvar vid sidan av betygsbaserad antagning. Yrkeshögskolorna har tagit i bruk ett gemensamt digitalt inträdesprov under hösten 2019. Alla utbildningar är inte med i det gemensamma inträdesprovet (kolla på förhand om utbildningen du söker till är det!).
  • Lämplighetstest kan ordnas ifall det är motiverat med tanke på utbildningen i fråga. Kolla upp för den specifika utbildning du söker till om den har lämplighetstest.
  • Yrkeshögskolorna bestämmer själva hur stor andel av studerande som antas genom betygsbaserad antagning (respektive urvalsprov) och hur stor andel av dessa som reserveras för dem som söker med studentexamen (respektive yrkesinriktad grundexamen).
  • Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning gäller alla yrkeshögskolor med undantag av kulturbranschen samt yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk. (Andra undantag kan förekomma).
  • I antagningen på basis av studentexamensbetyg får man poäng för fem ämnen, men en sökande kan också bli antagen utgående från poängen för fyra ämnen ifall de räcker. Vitsordet för modersmål, matematik samt ett främmande språk/det andra inhemska språket poängsätts för alla som skrivit dessa ämnen. Förutom dessa får man också poäng för vitsordet i de två andra ämnen som ger mest poäng (realämnen eller främmande språk). Realämnesprov som avlagts år 2005 eller innan beaktas inte, man får poäng endast för de realämnesprov som har avlagts år 2006 eller senare. Här hittar du mer information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och en poängsättningsmodell för betygsbaserad antagning på basis av studentexamensbetyget.
  • Yrkeshögskolorna kan välja att fastställa s.k. minimipoäng-gränser och tröskelvillkor för sina utbildningar. Ett tröskelvillkor är ett godkänt eller ett specifikt vitsord i ett visst ämne i studentexamen. Om tröskelvillkoret t.ex. är vitsordet M i modersmål måste du som sökande ha fått minst vitsordet M i modersmål för att kunna bli antagen genom den betygsbaserade antagningen för utbildningen i fråga, oberoende av hur många poäng du fått för de övriga vitsorden.
  • Minimipoäng betyder det antal poäng du som sökande minst måste ha för att kunna bli antagen till en viss utbildning.
  • Här hittar du information om tröskelvillkor, antal nybörjarplatser och minimipoängantal för de yrkeshögskolor som tillämpar betygsbaserad antagning i vårens andra gemensamma ansökan 2020. Kom ihåg att det kan ske ändringar i uppgifterna!
  • Ifall du som sökande avlagt dubbelexamen deltar du i betygsbaserad antagning både på basis av yrkesinriktad grundexamen och på basis av studentexamen. Poängen räknas alltså i detta fall skilt för vardera examina.

Läs mer