Meny

Antagning från yrkesskola till yrkeshögskola

 • Från och med den gemensamma ansökan våren 2020 kommer yrkeshögskolorna att anta över hälften av sina nya studerande på basis av deras betyg. För de allra flesta utbildningarna slopas antagning på basis av totalpoäng, det vill säga de sammanlagda poängen från betyg och urvalsprov. Betygsurvalet baserar sig på poängsättning av vitsorden i betyget från yrkesinriktad grundexamen. Det kommer att finnas skilda kvoter för sökande med yrkesinriktad grundexamen och sökande med studentexamen. Kolla alltid den information som gäller just den utbildning du söker till (sök utbildningen på Studieinfo.fi och kolla under fliken för ansökan eller på högskolans webbplats).
 • Urvalsprov kommer också i fortsättningen att finnas kvar vid sidan av betygsbaserad antagning. Yrkeshögskolorna har tagit i bruk ett gemensamt digitalt inträdesprov under hösten 2019. Alla utbildningar är inte med i det gemensamma inträdesprovet (kolla på förhand om utbildningen du söker till är det!).
 • Yrkeshögskolorna bestämmer själva hur stor andel av studerande som antas genom betygsbaserad antagning (respektive urvalsprov) och hur stor andel av dessa som reserveras för dem som söker med yrkesinriktad grundexamen.
 • Lämplighetstest kan ordnas ifall det är motiverat med tanke på utbildningen i fråga. Kolla upp för just den utbildning du söker till om den har lämplighetstest.
 • Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning gäller alla yrkeshögskolor med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk. (Andra undantag kan förekomma).
 • Du kan bli antagen på basis av ditt betyg oberoende av inom vilken bransch din yrkesinriktade grundexamen är.
 • I antagningen på basis av betyg från yrkesinriktad grundexamen räknar man ut totalpoängen för vitsorden för tre gemensamma examensdelar (kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap, samt kunnande om samhälle och arbetsliv) och det viktade medeltalet för examen. Här hittar du mer info och en poängsättningsmodell för betygsbaserad antagning på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen. Endast de sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen från och med 1.8.2015 beaktas i den betygsbaserade antagningen.
 • Yrkeshögskolorna kan välja att fastställa s.k. minimipoäng-gränser och tröskelvillkor för sina utbildningar. Ett tröskelvillkor är ett godkänt eller ett specifikt vitsord i ett visst ämne. Om tröskelvillkoret t.ex. är vitsordet 4 i kunnande i kommunikation och interaktion måste du som sökande ha fått minst vitsordet 4 i kunnande i kommunikation och interaktion för att kunna bli antagen genom den betygsbaserade antagningen för utbildningen i fråga, oberoende av hur många poäng du fått för de övriga gemensamma examensdelarna och det vägda medeltalet.
 • Minimipoäng betyder det antal poäng du som sökande minst måste ha för att kunna bli antagen till en viss utbildning.
 • Här hittar du information om tröskelvillkor, antal nybörjarplatser och minimipoängantal för de yrkeshögskolor som tillämpar betygsbaserad antagning i vårens andra gemensamma ansökan 2020. Kom ihåg att det kan ske ändringar i uppgifterna!
 • Ifall du som sökande avlagt dubbelexamen deltar du i betygsbaserad antagning både på basis av yrkesinriktad grundexamen och på basis av studentexamen. Poängen räknas alltså i detta fall skilt för vardera examina.
 • Ifall du avlagt en yrkesinriktad examen som fristående examen kan ditt betyg inte beaktas i betygsbaserad antagning, men du kan istället söka in genom urvalsprov eller andra kompetensbaserade antagningsvägar beroende på utbildningen.

Källor och mer detaljerad information: