Meny

Arcada

Ekonomi och affärsanalys

Företagsekonomi: På vår tradenomutbildning kan du specialisera dig inom antingen marknadsföring, logistik, turism eller ekonomistyrning, vilket ger dig utmärkta förutsättningar att jobba inom det moderna näringslivet. Som student hos oss får du en bred teoretisk bas att stå på som du kompletterar med praktik vid företag i Finland eller utomlands. Läs mer om utbildningen.

Informationsteknik: Arcada erbjuder den enda svenskspråkiga IT-utbildningen i Finland där du lär dig programvaruutveckling med fokus på informationsanalys. Den här utbildningen passar dig som har ett logiskt tänkesätt och ett brinnande intresse för matematik, naturvetenskaper och ny teknologi. Läs mer om utbildningen.

International business (på engelska): In this programme you will learn how to develop sustainable solutions for economic growth. Thanks to IT being an integrated part of your studies, you will gain unique skills in digital tools and systems, which give you a competitive edge on the job market. At the end of your first year you will apply to one of our four specialisation modules, which will make you a top-level professional in one of the following fields: Marketing, Logistics, Tourism, or Financial Management. Read more about the programme.

Energi- och materialteknologi:

Energi- och miljöteknik: Ingenjörer med kunnande i energi- och miljöfrågor behövs för att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. På Arcada får du kompetens att arbeta som energiexpert för att kunna skapa hållbara och digitala lösningar för framtidens klimatneutrala samhälle. Du kan specialisera dig inom elteknik och förnybar energi, digitala system och automationsteknik eller smarta energisystem. Läs mer om utbildningen.

Mechanical and Sustainability Engineering: A degree from this programme qualifies you to work as a modern-day engineer, who focuses on sustainable and digital solutions for a carbon neutral tomorrow. You will learn how to design, develop and analyse smart and sustainable products by selecting the right engineering materials. Arcada’s engineers put their skills to work in the production laboratory, a hub for design and development where students can fully utilise our equipment for innovations. Read more about the programme.

Process- och materialteknik: Utbildningen i process- och materialteknik har ett tydligt fokus – smarta lösningar, hållbara material och ingenjörsdesign. Här strävar vi efter att hitta innovativa metoder för hur man kan använda sig av digitala design- och tillverkningsverktyg inom teknikbranschen. Utbildningen integrerar maskinteknik med hållbarhet för att hitta nya metoder i produktutvecklingsprocessen som tar de nuvarande globala utmaningarna i beaktande. Läs mer om utbildningen.

Hälsa och välfärd: video på måndag

Ergoterapi: Som ergoterapeut möter du människor som på grund av olika orsaker, exempelvis sjukdom eller skada, har svårt att klara sin vardag på egen hand. Genom att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga löser ni tillsammans utmaningar i klienternas vardagliga aktiviteter. Arcadas flerformsutbildningen till ergoterapeut genomförs huvudsakligen på distans, med några närvarodagar per månad. Läs mer om utbildningen.

Fysioterapi: Som fysioterapeut jobbar du med rörelse, aktivitet och rehabilitering. Du vill hitta lösningar på dagens och morgondagens hälsoproblem för att kunna ge alla möjlighet till en aktiv och självständig tillvaro. Arcadas innovativa inlärningsmiljöer förbereder dig för framtidens arbetsliv och ger dig kompetens att utnyttja nya hälsoteknologiska lösningar. Vi erbjuder landets enda fysioterapiutbildning på svenska. Läs mer om utbildningen.

Idrottsinstruktör: Som idrottsinstruktör jobbar du i nära kontakt med människor i olika åldrar och med varierande bakgrund, men med samma mål: att se till att alla har möjlighet till en fysiskt aktiv vardag. Mental träning, coachning och hur man motiverar och sporrar är viktiga kunskaper som du får öva på både i din egen studentgrupp och tillsammans med verkliga klienter.  Du som brinner för toppidrott och är intresserad av rollen som tränare kan välja att inrikta dig på tränarskap. Läs mer om utbildningen.

Socionom: Som socionom vill du förstå och förändra människors livsvillkor. Du fördjupar dig i olika sociala fenomen, problem och processer för att lära dig hur både människan och samhället fungerar. Som socionom jobbar du för klientens välbefinnande och sociala trygghet. Utbildningen kan också ge dig behörighet inom småbarnpedagogik för arbete med barn upp till 5 år.
Läs mer om utbildningen (dagsstudier)

Läs mer om utbildningen (flexibla studier) 

Kultur och media:

Film och media: Arcadas utbildningsprogram Film och media har fem olika inriktningar du kan söka till. Inom din inriktning får du insikter i mediabranschen och produktionsarbete ur ett unikt perspektiv och får redan i ett tidigt skede pröva på att arbeta som en del av ett produktionsteam.

Foto och klipp
Som filmfotograf och klippare är det ditt jobb att tolka ett manuskript, en text eller idé och överföra den till rörliga bilder. Du tillbringar tid både på inspelningsplatser men även i våra editeringsrum var du lär dig att klippa ihop det inspelade materialet. Läs mer om utbildningen.  

Ljudarbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta med upptagning av ljud på inspelningsplatser samt postproduktion för bland annat dokumentärfilm, fiktion och tv-produktioner. Genom att öva dig i våra studiomiljöer lär du dig att mixa allt från enklare diskussionsprogram till mer krävande musikinspelningar. Läs mer om utbildningen.  

Manus och regi
Inriktningen Manus och regi erbjuder dig en bred utbildning inom det kreativa arbetet för olika medieproduktioner. Som manusförfattare lär du dig metoder för kreativt skrivande, research, manusproduktion, adaption och konceptutveckling. Som regissör planerar du berättelsens utformning, tillsammans i tätt samarbete med producenten och det övriga produktionsteamet. Läs mer om utbildningen.

Online media
I dag produceras, publiceras och delas innehåll omedelbart och kontinuerligt online. Som student med inriktningen Online media lär du dig att utveckla olika slags innehåll för plattformar i ett konstant föränderligt medielandskap. Utbildningen kombinerar visuella, digitala och tekniska färdigheter. Läs mer om utbildningen.

Producentskap
Under dina studier utvecklas du till ett proffs som kan driva och organisera olika typer av produktioner, till exempel fiktion, dokumentär och flerkamera. Du lär dig att jobba i team av olika slag, men en stor del av ditt arbete är självständigt. Ditt fokus ligger på att bli en god ledare som tillsammans med det kreativa teamet skapar nya koncept för media. Läs mer om utbildningen.

Kulturproducent: En kulturproducent är en mångsidig och nyfiken problemlösare med bred kunskap och vilja att alltid lära sig nytt. Du arbetar med kulturproduktioner, till exempel teaterföreställningar och evenemang, och din huvudsakliga uppgift är att koordinera produktionens olika faser tillsammans med artisten. Läs mer om utbildningen.

Vård:

Barnmorska: Arcadas barnmorskeutbildning ger dig kunskaper i att självständigt arbeta med kvinnan under hela hennes livscykel. Som grund för barnmorskeexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du först bland annat vård, medicin, anatomi och fysiologi för att senare i studierna fokusera på barnmorskekompetens. Läs mer om utbildningen.

Förstavård: Arcadas förstavårdare är attraktiva proffs på arbetsmarknaden och uppskattade också internationellt. Efter examen kan du arbeta som förstavårdare på vårdnivå, det vill säga högt utbildad vårdare i ambulansarbete. Förstavårdare jobbar ofta på räddningsverk eller inom sjukvårdsdistrikten. Utbildningen ger dessutom kompetens att jobba som specialkunnig sjukskötare.  Läs mer om utbildningen.

Hälsovård: Arcadas utbildning till hälsovårdare passar dig som vågar ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt jobb som främjar goda levnadsvanor! I vår hälsovårdarutbildning lär du dig hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Utbildningen ger dig även en examen som sjukskötare. Läs mer om utbildningen.

Nursing (på engelska): The Nursing programme is aimed at you who enjoy working with people in a multi-professional environment, wish to carry out your studies in close co-operation with working-life, and already have skills in either Swedish or Finnish.  The aim of our programme is to educate competent nurses with good knowledge of encountering, supervising and caring for patients with different levels of health issues. As this programme is offered in cooperation with Diak, you will take courses at both Arcada and Diak. Read more about the programme.

Sjukskötare: Som utexaminerad sjukskötare från Arcada får du goda kunskaper i att möta, handleda och vårda patienter med olika grader av hälsa och sjukdom. Du får en stark teoretisk grund som kompletteras av praktiska övningar i vårt prisbelönta simuleringscenter. I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass och yrkespraktik i vårdverkligheten. Läs mer om utbildningen.

Sjukskötare (tvåspråkig):  Den unika tvåspråkiga sjukskötarutbildningen passar dig som vill ha ett meningsfullt yrke, praktiska språkkunskaper och möjlighet att jobba vid sidan om studierna. 

Vårdvardagen i dag är flerspråkig och det finns ett skriande behov av sjukskötare som kan bemöta och vårda patienter på både svenska och finska. Utbildningen är uppbyggd som flexibla studier med en veckas närstudier per månad. Läs mer om utbildningen.

Övrigt material

Arcada på två minuter:

Häng med på en virtuell rundvandring och bekanta dig med Arcada. Välkommen till vårt växande campus i Arabiastranden!

Vi finns även på Instagram!

View this post on Instagram

A post shared by Arcada UAS (@arcadauas)