Meny

Fem tips inför ditt studiebesök!

Läs våra tips på hur du kan få mest ut av ditt studiebesök!

1. Ta på förhand reda på några fakta om högskolan du besöker

Bekanta dig med högskolans hemsida, googla högskolans namn eller prata med kompisar om vilka förväntningar ni har på studiebesöket. Då har du en bra grund att stå på under själva besöket; kanske märker du någonting som du inte annars skulle ha gjort eller kommer på bra frågor att ställa under dagen.

2. Bekanta dig med studentkårer och -föreningar vid högskolan

Finns det någon förening eller aktivitet som föreningen ordnar som passar dina intressen? Körer, gymmedlemskap eller studentpolitik är bara några saker som studentkårer och -föreningar sysslar med.

3. Ställ frågor!

Hur ser en typisk vecka ut? Vad kan vara bra att tänka på under urvalsprovet? Satsar högskolan på karriärvägledning, finns det bra möjligheter till utbytesstudier eller vilken sorts sjuk- och hälsovård erbjuds för studerande? Under dagen kommer du i kontakt med högskolans studerande och personal. De är experter på högskolan och utbildningarna, och kan sinsemellan svara på alla dina frågor. Be om deras kontaktuppgifter och fråga om du kan höra av dig efter besöket om du har fler frågor.

4. Ha ett öppet sinne!

Trots att alla högskolans utbildningar inte nödvändigtvis känns rätt, kan det vara bra att vara nyfiken på många olika utbildningar. Du kan kanske få en inblick i hur andras studier kan se ut, och komma på nya frågor att ställa de personer som är experter på det just du är intresserad av.

5. Gör en lista

Efter besöket kan du göra en lista på de högskolor och utbildningar som du har bekantat dig med. Vad var bra med dem? Hur kändes besöket? Började du fundera på någonting i efterhand? Förhoppningsvis har du efter besöket några bekanta som du kan fråga. Du kan också vända dig till din studiehandledare eller till våra vägledare.