Meny

Helsingfors universitet

Välkommen till Helsingfors universitet, Uni, Finlands enda toppuniversitet, som dessutom är tvåspråkigt! Vi är ett mångvetenskapligt universitet där nästan alla vetenskapsgrenar är representerade. Med en examen från oss placerar du dig bra på arbetsmarknaden, såväl i Finland som internationellt. På Unis fyra campus kan du studera allt från t.ex. medicin, biologi och språk, till fysik och socialt arbete.

Våra utbildningsprogram presenterar sig via videopaket. Välj mellan åtta videopaket nedan utifrån vilka ämnen som du är intresserad av. Hitta den utbildning som passar just dig!

Ses på Uni!

Samhällsvetenskaper på Soc&kom – forma och förstå din omgivning

Har du någonsin funderat vad som händer när samhället förändras? Vill du se ett mer demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle? Då kan studier i samhällsvetenskaper vara något för dig! På Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom, kan du studera samhällsvetenskaper på svenska. I det här blocket får du bekanta dig med både studerande och lärare och höra vad Soc&kom har att erbjuda för studier på svenska.

Följ med!


Pedagogik – lärande genom livet i ett föränderligt samhälle

Är du intresserad av människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande? Då kan studier i pedagogik vara något för dig! Hos oss kan du studera till klasslärare, till lärare inom småbarnspedagogik eller så kan du studera allmän pedagogik och vuxenpedagogik. I det här paketet får du höra våra universitetslektorer diskutera digitalisering och förändrade lärmiljöer. Du får också höra våra studerande berätta om sina studier och studielivet på Uni.

Följ med!   


Medicin, odontologi och veterinärmedicin – paketet hälsa

Är du intresserad att hjälpa människor och djur? Akademiska studier kring hälsa är studier som leder till ett yrke: läkare, tandläkare eller veterinär. Vi sköter sjuka människor och djur, samt främjar hälsa och förebygger sjukdomar hos individer och i hela befolkningen och samhället. Studierna är krävande men mycket givande – och det finns arbetsplatser för dem som utexamineras från oss.

Hoppas vi ses!


Språk och litteratur – redskap som för oss samman

Är du intresserad av språk och litteratur? Drömmer du om att bli lärare, informatör, författare, eller översättare? I kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer väljer du utifrån dina egna intressen att studera antingen språk eller litteratur. Ifall du vill studera ett språk du redan kan, ett helt nytt språk, eller studier i språkvetenskaper så är kandidatprogrammet i språk något för dig. Lyssna när personal och studerande diskuterar programmens samhälleliga nytta och mångsidiga karriärmöjligheter.

Häng med! 


Filosofi, juridik och historia – synvinklar på kriminalitet

Vill du filosofera, skipa rättvisa, studera mänskligheten och människan samt hennes historia, nutid och framtid? Då kan studier i filosofi, historia eller juridik vara något för dig! I det här blocket får du höra hur dessa ämnen ser på fenomenet kriminalitet. Du får också höra våra studerande berätta om sina studier och studielivet på Uni.

Följ med!


Fysik, datavetenskap och kemi – lösningar för en hållbar framtid

Vill du hitta hållbara lösningar på globala problem? Är du intresserad av frågor som berör allt från jordklotets inre till det som finns allra längst bort ute i rymden? Då är Campus Gumtäkt någonting för dig! Campus Gumtäkt är det största centret för naturvetenskapligt kunnande i Norden. I paket 6 får du höra hur fysik, kemi och datavetenskaper jobbar för att utveckla hållbara lösningar för framtiden.

Bli en del av lösningen och kom med!


Geografi, lantbruksekonomi och miljövetenskaper – perspektiv på klimatförändringen 

Är du intresserad av livsmedel, konsumtion, lantbruk eller miljöfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv? Vill du bli expert på hur naturresurser utnyttjas på ett hållbart sätt såväl nationellt som globalt? I paket 7 får du höra hur geografi, lantbruksekonomi och miljövetenskaper ser på klimatförändringen samt hur ämnena jobbar för att hitta lösningar till klimatförändringen.


Biologi, farmaci och molekylära biovetenskaper – från arternas mångfald till nya mediciner

Vill du veta mera om hur läkemedel verkar i koppling med människan och miljön? Är du intresserad av olika aspekter inom biologin som sträcker sig från molekylära strukturer till stora frågor på ekosystemnivå? På campus Vik har du möjlighet att studera biologi, molekylära biovetenskaper och farmaci och söka svar på bl.a. dessa frågor. Hör från personal och studerande när de berättar vad man kan fördjupa sig i om man studerar dessa ämnen.

Kom till Unis gröna campus, kom till Vik!


Har du frågor?

Vid frågor gällande våra utbildningsprogram ta gärna kontakt med oss:
E-post svenska ärenden: svenska-arenden@helsinki.fi
Ansökningsservice: studera@helsinki.fi