Meny

Språkfrågor

Klarar man sig bra utan finska i Helsingfors?

Nja. Helsingfors har, precis som Åbo, ca 5-6 % svenskspråkiga invånare. Staden är alltså tvåspråkig, men i praktiken betyder det att du i det dagliga livet kan behöva använda finska eller engelska när du t.ex. rör dig på stan och går i butiker. I större varuhus kan du ofta få betjäning på svenska, men annars är det engelska eller finska som gäller.

Du har rätt att få svenskspråkig service på statliga och kommunala instanser. Dessutom är alla gatuskyltar och t.ex. information på bussar och spårvagnar både på finska och på svenska. Beroende på vilken högskola du väljer kan du i olika hög grad klara dig med bara svenska. Här hittar du mer info om studieutbud på svenska i Helsingfors.


Är man garanterad sjukvård och liknande service på svenska?

Ja. Som student vid ett universitet i Helsingfors har du rätt till svenskspråkig hälsovård via Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS). Helsingfors och Esbo stad erbjuder också hälsovårdstjänster på svenska. All statlig och kommunal service, t.ex. FPA och skatteverket har också lagstadgad service på svenska, men ibland måste du säga till att du vill ha det. Läs mer om hälsovårdstjänster för studenter på sidan Hälsa och välmående.


Kan man studera endast på svenska i Helsingfors, eller på svenska och engelska?

Ja. I Helsingfors kan du studera på svenska vid Aalto-universitetet, Arcada, Hanken, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Det finns också utbildningsprogram på engelska, särskilt på magisternivå. Alla högskolor har också ett brett utbud av kurser på engelska.

På Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är personalen svenskspråkig och på Hanken och Arcada är största delen av personalen svenskspråkig. De andra högskolorna är också officiellt tvåspråkiga så du har rätt till service på svenska och du får skriva tenter på svenska om du vill.

På sidan Utbildningar på kandidatnivå hittar du en lista på vilka ämnen du kan studera helt eller delvis på svenska.


Hurdan är inställningen till svenskspråkiga i Helsingfors?

I allmänhet positiv. Det är väldigt ovanligt att någon uppför sig kränkande eller hotfullt för att man pratar svenska. Många finskspråkiga förstår lite svenska men talar inte språket.


Jag vill lära mig bättre finska. Hur gör jag?

Många som kommer till Helsingfors för att studera vill förbättra sin finska. I de flesta utbildningarna på kandidatnivå ingår kurser i finska, precis som på universiteten i andra delar av landet. Högskolornas språkcenter ordnar också kurser på olika nivåer, allt från nybörjarkurser till mera avancerade. Dessutom erbjuds språkkurser av t.ex. Helsingfors Arbis och Esbo Arbis.


Om du inte hittar svar på din fråga, får du mer än gärna kontakta oss! Vi svarar per e-post senast inom några vardagar.