Meny

Hitta svenskspråkiga kurser på Helsingfors universitet!

Funderar du på att söka till Helsingfors universitet, men vill veta mera om möjligheterna att studera på svenska inom just det ämne som intresserar dig?

Klicka här för att kolla vilka kurser HU erbjuder på svenska inom olika ämnen under läsåret 2017-2018.

Sökfunktionen för kurser uppdateras kontinuerligt och nya kurser läggs till efter hand, men listan ger en bra bild av hur mycket undervisning som egentligen ordnas på svenska inom de olika studieämnena.