Meny

Högskoledagen 2021 online

Högskoledagen ordnas 28.10.2021 på distans också i år pga de rådande omständigheterna och den osäkra situationen med COVID-19. Programmet för dagen planeras för tillfället och denna sida kommer att fungera som den huvudsakliga kanalen där allt material finns tillgängligt.

Mer info kommer närmare evenemanget och vid eventuella frågor kan du kontakta Helsingforsalliansens koordinator per mejl: koordinator@studeraihelsingfors.fi