Meny

Högskoledagen 2021 online

Senast uppdaterad 30.9.2021

Högskoledagen anordnas 28.10.2021 på distans. Högskoledagen inleds med live-sändning från Tankehörnan och avslutas med en studentpanel där studenter från de olika högskolorna berättar om sina upplevelser av studielivet i huvudstadsregionen. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt till studenterna.

 Mellan live-sessionerna bekantar ni er med de högskolor ni själva är intresserade av med hjälp av de videopaket och virtuella campusbesök som finns tillgängliga på webbplatsen Studera i Helsingfors från och med 28 oktober.

Anmälan: Anmälan görs av studiehandledare eller annan ansvarig person till koordinator@studeraihelsingfors.fi
I anmälan nämner du vilket gymnasium/skola anmälan gäller samt hur många elever som deltar.

En bild på en lönn i höstfärger.

Program

Högskoledagen öppnas
9:30 Direkt från Tankehörnan

Högskoledagen öppnas direktsänt från Tankehörnan i hjärtat av Helsingfors, där bland annat skådespelaren Dennis Nylund berättar om sina upplevelser som tidigare student i Helsingfors.

Programmet görs interaktivt med hjälp av Presemo. Deltagande skolor och gymnasier får en länk skickade till sig.

Videopaketen
10:00 Vid den egna skolan

Mellan 10:00 och 13:00 kan ni bekanta er med studiemöjligheterna i huvudstadsregionen med hjälp av de videopaket som skapats för högskoledagen. Mer info om videopaketen kommer vid ett senare tillfälle.

Studentpanelen
13:00 Direkt från Tankehörnan

I studentpanelen deltar studenter från Aalto-universitet, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitet. De berättar för oss om studielivet, sitzar och hur man klarar sig som student rent ekonomiskt.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till studenterna genom Presemo.

Vid eventuella frågor kan du kontakta Helsingforsalliansens koordinator per mejl: koordinator@studeraihelsingfors.fi.