Meny

Högskoledagen 2022

Högskoledagen ordnas efter en lång väntan på plats i år den 27 oktober! Högskoledagen erbjuder studeranden på andra stadiet möjligheten att bekanta sig med den svenskspråkiga utbildningen och studielivet i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska Handelshögskolan, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Om du vill bekanta dig närmare med Högskoledagen hittar du material från Högskoledagen 2021, som på grund av pandemin hölls helt och hållet på distans. Nedan kan du bekanta dig med de olika högskolorna. Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande, så håll noga koll!

Vi ses i oktober!