Meny

Högskoledagen 2022

Om Högskoledagen

Högskoledagen ordnas efter en lång väntan på plats i år den 27 oktober! Högskoledagen erbjuder studeranden på andra stadiet i Svenskfinland möjligheten att bekanta sig med den svenskspråkiga utbildningen och studielivet i Helsingfors. I samarbetet medverkar Aalto-universitetet, Arcada, Hanken Svenska Handelshögskolan, Konstuniversitetet, Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Dagen består av ett förmiddags- och eftermiddagspass och du kan kombinera program från olika högskolor.

Tidtabell

 9.30 Samling vid Senatstorget 

10.00 Bussarna åker iväg 

12.15 Ankomst till torget 

12.30 Lunch 

13.30 Samling vid torget 

13.45 Bussarna åker iväg från Senatstorget 

15.50 Avfärd mot torget 

16.15 Bussarna återvänder till Senatstorget

Program

Nedan hittar du korta beskrivningar på vad högskolorna erbjuder under Högskoledagen.

Aalto 

På Aalto-universitetets campus i Otnäs finns många högklassiga utbildningar inom teknik, ekonomi, konst, design och arkitektur. Aalto erbjuder även mångsidiga alternativ för internationella studier. På Högskoledagen får du enligt eget val höra om olika utbildningar, träffa studerande, gå på en rundtur och besöka något intressant labb. 

Arcada 

Hos oss på Arcada studerar du företagsekonomi, media, kultur, idrott, social- och hälsovård eller teknik. Högskoledagen ger dig en chans att bekanta dig med vårt campus samt våra simuleringsmiljöer som bland annat består av en tv-studio, en förlossningssal och ett produktionslaboratorium. Lär dig mer om alla våra 14 bachelorutbildningar på svenska, våra tre bachelorutbildningar på engelska, den öppna yrkeshögskolan och träffa både våra studenter och lärare. Vi ses i vimlet på vårt växande campus i Arabiastranden! 

Hanken 

Välkommen till Hanken! Ekonomi kan låta råddigt – marknadsföring, finansiell ekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och så vidare. Ingen fara! Under ditt besök kommer vi förklara varför det aldrig är fel att läsa ekonomi och varför Hanken öppnar många dörrar. Du kommer få höra om hur det är att studera på Hanken av våra studenter, få veta mer om antagningen och om dina framtidsutsikter efter Hanken av en Hankenalumn. Dessutom får du testa på det äkta hankeit-livet genom rundvandring och miniföreläsning. Allt sker i mindre grupper vilket betyder att du kommer ha tid att ställa alla dina frågor! Hoppas vi ses! 

Konstuniversitet (Obs! Kan endast besökas på förmiddagen)

Till Konstuniversitetet hör Teaterhögskolan, Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin. På Högskoledagen får du lära dig mera om de utbildningar som erbjuds, träffa studerande och delta i undervisningspass och rundvandringar. Det ordnas både gemensamt och akademispecifikt program. Märk att alla akademiers program ordnas på Sörnäs kampus och du kan besöka oss endast på förmiddagen. Välkommen till Konstuniversitetet! 

Teaterhögskolan 

Vid Teaterhögskolan kan du studera skådespelarkonst, dramaturgi, regi, dans, ljus- och ljuddesign, skrivande samt teaterpedagogik, danspedagogik, koreografi och performancekonst. 

Bildkonstakademin 

Bildkonstakademin erbjuder utbildning i bildkonst på högskolenivå. Undervisning ges vid studieområden i grafik, måleri, skulptur och tid- och rumskonst (rörlig bild, fotografi och platsspecifik konst). 

Sibelius-Akademin 

Sibelius-Akademin utbildar bl.a. musiker, dirigenter, sångare, kompositörer, musiklärare och kyrkomusiker. 

Helsingfors universitet 

Centrumcampus 

På Unis Centrumcampus kan du filosofera, skipa rättvisa, förbättra världen och samhället, lära dig om lärande och människans utveckling samt insupa kultur och språk – kort sagt studera mänskligheten och människan samt hennes historia, nutid och framtid! Vi erbjuder dig ett mångsidigt program där du får bekanta dig med de olika utbildningsprogrammen och vetenskapsområden. Du får också höra våra studenter berätta om sina studier och studielivet på Uni samt följa med dem på en kort promenad på campus. 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig enhet vid Finlands toppuniversitet Helsingfors universitet. Soc&kom ligger mitt i universitetets Centrumcampus i hjärtat av Helsingfors. Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper kan du studera journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete och socialpolitik. Vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle. 

Campus Vik 

Är du intresserad av livsmedel, konsumtion, lantbruk eller miljöfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv? Vill du bli expert på hur naturresurser utnyttjas på ett hållbart sätt såväl nationellt som globalt? Campus Vik kallas för det gröna campuset tack vare den grönskande och vackra omgivningen. Undervisning på svenska erbjuds inom t.ex. biologi och miljövetenskaper, och också landets svenskkunniga veterinärer och agronomer utbildas här. Här har du också möjlighet att studera farmaci. Intill campuset finns universitetets djursjukhus, växthus, samt försöksgården med sina kor och Gammelstadsvikens naturskyddsområde med sitt rika fågelliv. 

Campus Gumtäkt 

Campus Gumtäkt är det största centret för naturvetenskapligt kunnande i Norden. Här kan du sätta in dig i frågor som berör allt från jordklotets inre till det som finns allra längst bort ute i rymden. Ifall du är intresserad av datavetenskap är Gumtäkt ditt val. I fysik och kemi kan du avlägga en stor del av studierna på svenska och inom geografi och matematik ordnas en viss mängd kurser på svenska. Här utbildas och svenskspråkiga ämneslärare i matematik, fysik och kemi. Intill det moderna campuset finns Gumtäkts grönskande botaniska trädgård och Meteorologiska institutet. 

Campus Mejlans 

Om du är intresserad av människans hälsa och hur människokroppen fungerar samt tycker om att arbeta nära människor kan studier inom medicin eller odontologi vara rätt alternativ för dig. På Campus Mejlans utbildas framtidens läkare och tandläkare. I utbildningsprogrammet i medicin finns en svensk studielinje, där en betydande del av undervisningen ges på svenska genom hela studietiden. Här får du goda förutsättningar att utbilda dig till en tvåspråkig läkare.  

Utbildningsprogrammet i odontologi har ingen skild svensk studielinje men under de första två studieåren är det möjligt att delta i svenskspråkig smågruppsundervisning, och också under de följande åren kan en del av undervisningen ges på svenska. Undervisningen är i hög grad gemensam för studenterna i medicin och odontologi under de två första studieåren. 


Om du vill bekanta dig närmare med Högskoledagen hittar du material från Högskoledagen 2021, som på grund av pandemin hölls helt och hållet på distans. Nedan kan du bekanta dig med de olika högskolorna. Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande, så håll noga koll!

Fem tips inför ditt studiebesök

För dig som deltar i Högskoledagen har vi samlat fem tips på hur du får ut det mesta av dina studiebesök!

Missade du Högskoledagen?

Om du missade Högskoledagen kan du i vanliga fall istället träffa oss på Studiamässan i Helsingfors som ordnas i november varje år. Här kan du diskutera dina frågor om t.ex. studieval eller ansökan med representanter för varje enskild högskola. Den fysiska Studiamässan ordnas nästa gång 23.-24.11.2022. Läs mera på Studiamässans hemsida.

Du kan också bekanta dig med online-materialet som producerats för Högskoledagen 2021, som ordnades på distans. Alternativt kan du kontakta den högskola du är intresserad av och besöka oss eller få besök av oss på din egen skola.

Har du frågor?

Mejla dina eventuella frågor åt Helsingforsalliansens koordinator på koordinator@studeraihelsingfors.fi.