Meny

Högskoledagen 2020 hålls på distans

OBS: Högskoledagen 2020 hålls på distans pga den rådande situationen med coronaviruset

 • Mer information gällande Högskoledagen 2020 och dess praktikaliteter publiceras närmare hösten
 • Om du har frågor kan du kontakta din studiehandledare eller Helsingforsalliansens koordinator: koordinator@studeraihelsingfors.fi

Under Högskoledagen har du chansen att bekanta dig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Du väljer själv vilka högskolor och vilka campus du är intresserad av att besöka och får på så sätt uppleva vad Helsingfors kan erbjuda just dig. Under dagen kan du välja två besök på Aalto-universitetet, Arcada, Helsingfors universitet och Soc&kom, Hanken eller Konstuniversitetet. Evenemanget riktar sig till dig som går sista året i gymnasium eller yrkesskola i Svenskfinland.

Studiehandledare får inbjudan till Högskoledagen i början av september. Om du är intresserad av att delta, tala med studiehandledaren på din skola eller håll utkik efter ett mejl från studiehandledaren med anmälningsinfo.

Högskoledagen 29.10.2020

Dagen brukar traditionellt börja ca kl. 9.45 och avslutas ungefär kl. 16.15, samlingsplats Senatstorget.

Vi rekommenderar att du tar med dig egen matsäck, eftersom lunchpausen är kort, men här finns också en lunchkarta för Högskoledagen.

Högskoledagens program

Aalto-universitetet

På Aalto-universitetets campus i Otnäs finns många högklassiga utbildningar inom teknik, ekonomi, konst, design och arkitektur. Aalto erbjuder även mångsidiga alternativ för internationella studier. På Högskoledagen får du höra om olika utbildningar, träffa studerande, gå på en rundtur på campus och besöka något intressant labb.

Arcada

Hos oss på Arcada studerar du företagsekonomi, media, kultur, idrott, social- och hälsovård eller teknik. Högskoledagen ger dig en chans att kika in i våra living labs och moderna undervisningsmiljöer som bland annat består av en tv-studio, en förlossningssal och en plastfabrik. Bekanta dig med alla våra 14 bachelorutbildningar på svenska, våra tre bachelorutbildningar på engelska, den öppna yrkeshögskolan och träffa både våra studenter och lärare. Vi ses i vimlet på vårt växande campus i Arabiastranden!

Hanken

Välkommen till Hanken! Under ditt besök får du info om vad det innebär att studera på Hanken, höra vad man kan göra efter studierna av en alumn, delta i en miniföreläsning, gå på en rundvandring och får såklart information om
antagningen.

Största delen av programmet sker i mindre grupp så du har
bra möjlighet att ställa frågor av våra studerande. Vi ses 31.10!

Helsingfors universitet
 • Centrumcampus

  Centrumcampus
  På Unis Centrumcampus kan du filosofera, skipa rättvisa, förbättra världen och samhället, lära dig om lärande och människans utveckling samt insupa kultur och språk – kort sagt studera mänskligheten och människan samt hennes historia, nutid och framtid! Vi erbjuder dig ett mångsidigt program där du genom att ta del av fyra olika miniföreläsningar får en inblick i hurudana frågor man jobbar med inom olika vetenskapsområden. Du får också höra våra studerande berätta om sina studier och studielivet på Uni samt följa med dem på en kort promenad på campus.

  • Centrumcampus 1: Vill du kämpa för en jämlik värld där alla människor har samma möjligheter? Är du intresserad av hur barn utvecklas och lär sig och hur människan samspelar i en social kontext? Kom och lyssna på miniföreläsningar av småbarnspedagoger, klasslärare, socialpsykologer* och socialarbetare*.
  • Centrumcampus 2: Vill du ifrågasätta rådande normer och samhällsstrukturer? Funderar du på mediernas, språkets och rättsväsendets roll i en demokrati? Kom och lyssna på miniföreläsningar i juridik, sociologi*, journalistik* och nordens språk och litteraturer.
  • Centrumcampus 3: Fascineras du av människan som en social, språklig, kulturell och föränderlig varelse i samhället? Kom och lyssna på miniföreläsningar i socialpsykologi*, statskunskap*, allmän- och vuxenpedagogik och främmande språk.
  • Centrumcampus 4: Funderar du ofta på frågor om etik, moral och rättvisa – eller hur världen blivit som den är idag? Kom och lyssna på miniföreläsningar i historia, juridik, rättsvetenskap* och filosofi?

  Det går bra att delta i program på centrumcampus på både för- och eftermiddagen, bara du väljer olika block.

  *Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål: sökmålet socialt arbete och sökmålet samhällsvetenskaper. Sökmålet samhällsvetenskaper innefattar följandeinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap.

 • Campus Gumtäkt

  Campus Gumtäkt är det största centret för naturvetenskapligt kunnande i Norden. Här kan du sätta in dig i frågor som berör allt från jordklotets inre till det som finns allra längst bort ute i rymden. Ifall du är intresserad av datavetenskap är Gumtäkt ditt val. I fysik och kemi kan du avlägga en stor del av studierna på svenska och inom geografi och matematik ordnas en viss mängd kurser på svenska. Intill det moderna campuset finns Gumtäkts grönskande botaniska trädgård och Meteorologiska institutet.

 • Campus Vik

  Är du intresserad av livsmedel, konsumtion, lantbruk eller miljöfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv? Vill du bli expert på hur naturresurser utnyttjas på ett hållbart sätt såväl nationellt som globalt? Campus Vik kallas för det gröna campuset tack vare den grönskande och vackra omgivningen. Undervisning på svenska erbjuds inom t.ex. biologi och miljövetenskaper, och också landets svenskkunniga provisorer, veterinärer och agronomer utbildas här. Intill campuset finns universitetets djursjukhus, växthus, samt försöksgården med sina kor och Gammelstadsvikens naturskyddsområde med sitt rika fågelliv.

 • Campus Mejlans

  Vill du bli läkare eller tandläkare? På campus Mejlans utbildas experter inom hälsovården. I utbildningsprogrammet i medicin finns en svensk studielinje och en stor del av undervisningen ges på svenska genom hela studietiden. Genom att studera medicin vid Uni har du goda förutsättningar för att utbilda dig till en tvåspråkig läkare. I utbildningsprogrammet i odontologi finns inte en separat svensk studielinje, men under de två första studieåren kan du delta i den gemensamma undervisningen för medicinare och odontologer på svenska.

Konstuniversitetet

Teaterhögskolan (Obs! Kan endast besökas på eftermiddagen.)
Vid Teaterhögskolan kan du studera skådespelarkonst, dramaturgi, regi, dans, ljus- och ljuddesign samt teaterpedagogik, danspedagogik, koreografi och performancekonst.

Bildkonstakademin (Obs! Kan endast besökas på eftermiddagen.)
Bildkonstakademin erbjuder utbildning i bildkonst på högskolenivå. Undervisning ges vid studieområden i grafik, måleri, skulptur och tid- och rumskonst (rörlig bild, fotografi och platsspecifik konst).

Sibelius-Akademin (Obs! Kan endast besökas på förmiddagen.)
Sibelius-Akademin utbildar bl.a. musiker, dirigenter, sångare, kompositörer, musiklärare och kyrkomusiker.

Har du frågor?

Mejla dina eventuella frågor åt Helsingforsalliansens koordinator på adressen koordinator@helsingforsalliansen.fi.  

Fem tips inför ditt studiebesök

För dig som deltar i Högskoledagen har vi samlat fem tips på hur du får ut det mesta av dina studiebesök!  

Missade du Högskoledagen?

Om du inte kom på Högskoledagen kan du istället träffa oss på Studia-mässan i Helsingfors, som i år ordnas 3–4.12. På Studia deltar preliminärt Aalto-universitetet, Hanken och Konstuniversitetet med egna montrar. Här kan du diskutera dina frågor om t.ex. studieval eller ansökan med representanter för varje enskild högskola.

Du kan också kontakta den högskola du är intresserad av och besöka oss eller få besök av oss på din egen skola.