Meny

Aalto-universitetet

Vill du vara med och skapa någonting unikt och förändra världen? Aalto-universitetet tror på styrkan i nyfikenhet och uppmuntrar studerande att undersöka det okända, att lära sig och göra saker på ett helt nytt sätt – tillsammans och över gränserna.
Aalto ger dig mer än en examen.

Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga ekonomie kandidat- eller magisterexamen, konstkandidat- eller konstmagisterexamen, teknologie kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen, arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen. Med en utbildning från Aalto-universitetet kommer du sannolikt att arbeta med olika slag av krävande expertuppgifter inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Teknik, konst och ekonomi möts

Högskolans starkaste sida är alla aaltoiter och den öppna atmosfären som inspirerar till att spränga gränser. Kunniga inom olika områden får utnyttja sin egen toppkompetens i sina drömteam och skapa relationer och nätverk som består även efter avslutade studier.  

Vid Aalto-universitetet får du en utbildning av högsta kvalitet inom teknik, ekonomi och konstindustri. Bakom den inspirerande atmosfären finns en studentcentrerad kultur som uppmuntrar till engagerat lärande, kreativitet och kritiskt tänkande.  

Den branschövergripande kompetensen skapar nya möjligheter: förutom att följa de traditionella alternativen kan du bygga upp en personlig studiehelhet utifrån dina egna karriärmål och intressen. Aalto-universitetet har omkring 11 000 studerande och 85 000 alumner. 

Internationalitet

Aalto-universitetets campus är mycket internationellt och Aalto har ett omfattande nätverk av partneruniversitet. Detta garanterar mångsidiga utbytes-, praktik- och projektmöjligheter. 

Stark studerandedriven startup-scen

Bland annat Startup Sauna och Slush, som också har väckt internationell uppmärksamhet, kommer från Aalto. Redan i början av dina studier kan du delta i intressanta och praktiska projekt inom företagslivet. Vid Aalto-universitetet ser 70-100 nya företag dagens ljus varje år. 

Unik omgivning

Campuset utvecklas kontinuerligt och stöder Aaltos strävan att skapa ett innovativt samhälle. Området fungerar som en motor för samarbete och innovationer. Företag, startups och teknologiparker som ständigt ansluter sig gör samarbetet allt tätare. 

Mer om det svenska på Aalto-universitetet

För närmare information om att studera på svenska på Aalto-universitetet, kontakta Pia Rydestedt (förnamn.efternamn@aalto.fi), tfn +358 50 560 8378.