Meny

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder modern och högklassig utbildning på svenska och engelska. Nära kontakt med arbetslivet, en hands-on approach och ett internationellt sinnelag är nyckeln till högskolans framgång!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Yrkeshögskolan Arcada

På Yrkeshögskolan Arcada kan du studera antingen på svenska eller engelska. Arcadas utbildningar kräver inte kunskaper i finska, men inom vissa områden (t.ex. vårdbranschen) kan det vara mer utmanande att hitta en praktikplats om du inte alls kan finska.

När du börjar studera på Arcada förväntas det att du kan undervisningsspråket tillräckligt bra för att följa med i undervisningen och göra dina uppgifter. Högskolan har inget språkprov till de svenska utbildningarna. I de engelska utbildningarna i International Business, Materials Processing Technology och Nursing ingår språktest i engelska i antagningen. Utbildningen Nursing har också språkkrav i antingen finska eller svenska.

Inom några av utbildningarna, t.ex. företagsekonomi och process- och materialteknik är kurserna ibland gemensamma för de svensk- och engelskspråkiga utbildningarna. Det betyder att en del av kurserna går på engelska.

Det här kan du studera på svenska på Arcada

Bachelorutbildningar

Ekonomi & affärsanalys

Företagsekonomi
Informationsteknik

Energi- & materialteknologi

Energi- och miljöteknik
Process- och materialteknik

Vård

Barnmorska
Förstavårdare
Hälsovårdare
Sjukskötare

Hälsa & välfärd

Ergoterapeut
Fysioterapeut
Idrottsinstruktör
Socionom, dagstudier
Socionom, flexibla studier

Kultur & media

Kulturproducent
Film och media: Foto & klipp
Film och media: Ljudarbete
Film och media: Manus & regi
Film och media: Producentskap
Film och media: Online media
Mediekultur: Medieanalys (ingen ansökan år 2019)

Masterutbildningar

För att söka till en Master-utbildning behöver man en lämplig yrkeshögskoleexamen och därefter minst tre års arbetserfarenhet.

Det sociala området
Hälsofrämjande
Avancerad klinisk vård (nästa ansökan tidigast år 2020)
Rehabilitering (nästa ansökan tidigast år 2020)