Meny

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada erbjuder modern och högklassig utbildning på svenska och engelska. Nära kontakt med arbetslivet, en hands-on approach och ett internationellt sinnelag är nyckeln till högskolans framgång!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Yrkeshögskolan Arcada

På Yrkeshögskolan Arcada kan du studera antingen på svenska eller engelska. Arcadas utbildningar kräver inte kunskaper i finska, men inom vissa områden (t.ex. vårdbranschen) kan det vara mer utmanande att hitta en praktikplats om du inte alls kan finska.

När du börjar studera på Arcada förväntas det att du kan undervisningsspråket tillräckligt bra för att följa med i undervisningen och göra dina uppgifter. Högskolan har inget språkprov till de svenska utbildningarna. I de engelska utbildningarna i International Business, Materials Processing Technology och Nursing ingår språktest i engelska i antagningen. Utbildningen Nursing har också språkkrav i antingen finska eller svenska.

Inom några av utbildningarna, t.ex. företagsekonomi och process- och materialteknik är kurserna ibland gemensamma för de svensk- och engelskspråkiga utbildningarna. Det betyder att en del av kurserna går på engelska.

Det här kan du studera på svenska på Arcada

Bachelorutbildningar

  • Ekonomi & affärsanalys
  • Energi- & materialteknologi
  • Vård
  • Hälsa & välfärd
  • Kultur & media
Läs mera om Arcadas bachelorutbildningar här.

Masterutbildningar

För att söka till en Master-utbildning behöver man en lämplig yrkeshögskoleexamen och därefter minst tre års arbetserfarenhet.

Läs mera om Arcadas masterutbildningar här.