Meny

Hanken

Hanken erbjuder dig en internationellt inriktad och uppskattad utbildning med utlandsvistelse inbyggd i examen. Här skapar du dig nätverk för livet och får en bra grund för en framgångsrik karriär. Hanken anses genom sina tre internationella kvalitetsstämplar höra till topp 1 % av världens handelshögskolor.

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Hanken Svenska handelshögskolan

Hanken är en svenskspråkig handelshögskola, som också erbjuder utbildning på engelska. Kandidatstudierna är på svenska, men en del kurser eller kursmaterial kan vara på engelska. När du börjar studera förväntas du kunna följa med i undervisningen, delta i övningar och seminarier och skriva tenter på svenska. Du behöver också kunna en del engelska, men kan få hjälp med språket om du behöver. Hanken har också obligatoriska språkkurser i både svenska och engelska.

Om du inte gått i skola på svenska tidigare ska du bevisa att du kan tillräckligt med svenska för att klara studierna. Det kan du göra på flera olika sätt. Ett av dem är genom gratis språkprov som du kan avlägga på Hanken innan du blir antagen till kandidatstudierna.

Inom kandidat- och magisterutbildningen i ekonomi på Hanken kan du studera följande huvudämnen, läs mer om dem här: entreprenörskap och företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring, nationalekonomi och redovisning. Under första studieåret får du prova på alla huvudämnen och sedan väljer du vilket huvudämne du vill studera.

På magisternivå finns både svensk- och engelskspråkiga studieinriktningar. Bekanta dig med de svenskspråkiga utbildningarna här och de engelskspråkiga här.