Meny

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet hör till den främsta 1 % av världens forskningsuniversitet. Var en av de bästa - studera vid Helsingfors universitet!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Helsingfors universitet

Helsingfors universitet (HU) är ett trespråkigt toppuniversitet med utbildningsprogram på finska, svenska och engelska.

Om du vill studera på svenska kan du välja mellan helt svenskspråkiga utbildningsprogram och program där undervisningen går på både svenska och finska. Längre ner på denna sida har vi listat HU:s kandidatprogram sorterade enligt undervisningsspråk.

Utöver kandidatprogrammen med undervisning på svenska erbjuder Helsingfors universitet flera kandidatprogram där du kan studera på svenska. Det innebär att du, trots att undervisningen går på finska, har rätt att avlägga kurser på svenska. Det betyder att du kan skriva tenter och skriftliga arbeten samt hålla muntliga presentationer på svenska. Dessutom erbjuds undervisning på engelska i de flesta ämnen, och på magisternivå finns också helt engelskspråkiga magisterprogram med studenter från hela världen. Tentböcker och kurslitteratur finns på finska, svenska och engelska, lite beroende på ämnets natur.I en del kandidatprogram kan du också avlägga en officiellt tvåspråkig kandidatexamen. Om du avlägger en tvåspråkig examen anges både finska och svenska som examensspråk i det officiella examensbetyget. Du anmäler dig till att avlägga en tvåspråkig examen i början av studierna. En tvåspråkig examen lämpar sig för dig som vill jobba på de båda inhemska språken och du behöver inte komma från tvåspråkig miljö för att inleda tvåspråkiga studier.

Helsingfors universitets utbildningsutbud

Här finns listat HU:s kandidatprogram i tre kategorier, enligt hur mycket undervisning på svenska de erbjuder. För varje program finns en officiell beskrivning som hittas via länken ovan. Det är samma text du hittar på studieinfo.fi där du gör din ansökan. Kolla alltid den officiella programbeskrivningen för detaljer om bl.a. antagning och urval. I beskrivningen hittar du också mer info om undervisningsspråket. Har du frågor kan du alltid kontakta studera@helsinki.fi!

Obs! På Helsingfors universitets webbplats kan du kolla noggrannare på vilka enskilda kurser som ordnas på svenska inom de olika ämnesområdena.

När du kommit in på ett treårigt kandidatprogram får du oftast rätt att också studera till magister. I de flesta fall är denna ”högre högskoleexamen” ett tvåårigt magisterprogram. I vissa fall tar man ut licentiatexamen som kan ta 2,5 eller 3 år (t.ex. om du vill bli läkare eller tandläkare). Ofta är det samma professorer och lektorer som undervisar på kandidat- och magistersnivå och därför är undervisningsspråket på magistersnivå oftast samma som på kandidatnivå.

Läs mera om Magisterprogram med undervisning på svenska här.

Mer om det svenska vid HU

Totalt finns det ca 2 500 personer som jobbar eller studerar på svenska vid Helsingfors universitet. Det motsvarar ungefär 6 % av hela universitetssamfundet på ca 40 000 personer (HU:s studerande och personal medräknat). Svenskspråkiga finns i alla utbildningsprogram och på alla fyra campus, men antalet och andelen varierar från några procent till helt svenskspråkiga miljöer, som Soc&kom. Här hittar du en lista på svenskspråkiga forskare och lärare som ger handledning och stöd under studiernas gång.

Helsingfors universitets stödtjänster – bl.a. HelpDesk, Studentrådgivningen, Mobilitetsservicen (utbyte) och Ansökningsservicen – erbjuder sina tjänster på finska, svenska och engelska. Mer detaljerad info om det svenska vid HU hittar du här.