Meny

Svenska social- och kommunalhögskolan

Studera vid Finlands främsta svenskspråkiga samhällsvetenskapliga högskola!

Vad kan du studera
Utbildningsutbud
Sociala medier

Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet. På högskolan, som ligger i Kronohagen i hjärtat av Helsingfors, studerar och jobbar ungefär 500 personer.

Är du intresserad av journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete och socialpolitik? Undervisning på svenska erbjuds inom dessa ämnen på Soc&kom. Kurslitteratur och tentböcker finns på både svenska, finska och engelska, och inom vissa ämnen erbjuds även kurser på engelska.

Som studerande vid Soc&kom är du samtidigt studerande vid Helsingfors universitet, vilket öppnar för många möjligheter till t.ex. fortsatta studier.

Soc&koms utbildningsprogram:

När du avlagt kandidatexamen (pol.kand.) vid Soc&kom har du rätt att avlägga magisterexamen vid statsvetenskapliga fakulteten vid HU. Nu finns också ett svenskspråkigt magisterprogram i samhällsvetenskaper.