Meny

Hur söker jag in?

Covid-19 och antagningen

Antagningen till högskolorna kan påverkas av corona-viruset Covid-19. På studieinfo finns sammanställd information om Covid-19 och ansökan.

Känner du dig osäker, kolla med högskolan du söker till! Högskolornas information om undantagstillståndet finns här:

Följ också högskolornas instagram för att hålla dig uppdaterad om läget:

Högskolornas gemensamma ansökan – den vanligaste vägen till högskolestudier

När du ansöker till högskolestudier efter gymnasium eller yrkesskola är det oftast högskolornas gemensamma ansökan som gäller. Det finns också alternativ, till exempel öppna universitet och högskolor och tilläggsansökningar efter att gemensamma ansökan gått ut. Läs mer om alternativa vägar till högskolestudier.


Ansökningstider i vårens gemensamma ansökan:

7.1.2021 kl. 8.00 − 20.1.2021 kl. 15.00 (Utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet samt inom teaterarbete vid Tammerfors universitet)
17.3.2021 kl. 8.00 − 31.3.2021 kl. 15.00 (Svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet)

Ansökan görs via Studieinfo!

I varje ansökningstid kan du lämna in en ansökan, och i den ansökan kan du välja sex olika utbildningar som du söker till. Vad betyder det här? Studieinfo har mer information om antagningen.

Sök i god tid! Du kan ändra din ansökan inom ansökningstiden – men inte efteråt!


Resultaten från ansökan våren 2021

Den första gemensamma ansökan på våren (7.1–20.1.2021)

  • Du får antagningsresultatet senast 4.6.2021
  • 16.7.2021 kl. 15.00: Sista chansen att meddela om du tar emot din studieplats.
  • Antagning från eventuell reservplats fram till 2.8.2021 kl. 15.00
  • 2.8−25.8.2021: Du kan söka till eventuella lediga studieplatser i högskolornas tilläggsansökningar.

Den andra gemensamma ansökan på våren (17.3–31.3.2021)

  • Du får resultatet i betygsantagningarna senast 31.5.2021
  • Du får resultatet för övriga antagningar senast 9.7.2021.
  • 16.7.2021 kl. 15.00: Sista chansen att meddela om du tar emot din studieplats.
  • Antagning från eventuell reservplats fram till 2.8.2021 kl. 15.00
  • 2.8−25.8.2021: Du kan söka till eventuella lediga studieplatser i högskolornas tilläggsansökningar.

Kvot för sökande till sin första högskoleplats

Du har säkert hört eller läst att det finns en kvot för dem som söker till sin första högskoleplats? Den kallas ofta lite missvisande för kvot för förstagångssökande. Du räknas som förstagångssökande ända tills du tackar ja till en studieplats, inte bara första året du söker. Du behöver alltså inte vara rädd att gå miste om din status som förstagångssökande när du ansöker, deltar i urvalsprov eller ens då du blir antagen! Här kan du läsa mera om kvoter för förstagångssökande.


Har du frågor om ansökan?

Du hittar kanske svaret på sidan Vanliga frågor om ansökan. Närmare information om ansökan till högskolor våren 2021 här.


Smidiga övergångar

Smidiga övergångar är som namnet säger ett smidigt sätt att kunna söka in till yrkeshögskola. Genom att på andra stadiet avlägga vissa kurser eller kurshelheter på en nivå satt av en yrkeshögskola, kan man ersätta hela urvalsprovet eller delar av det i sin ansökan till yrkeshögskolan. Alla skolor eller utbildningslinjer erbjuder inte den smidiga vägen. Kolla med din skola vilka möjligheter de erbjuder.


Ansökan om överflyttning för dig som redan har en studieplats vid högskola

Det är i vissa fall möjligt att ansöka om överflyttning från en högskola till en annan eller från en utbildning till en annan inom högskolan. Högskolorna planerar att bredda och utöka möjligheterna till överflyttning under de närmsta åren.