Meny

Hur söker jag in?

Högskolornas gemensamma ansökan – den vanligaste vägen till högskolestudier

När du ansöker till högskolestudier efter gymnasium eller yrkesskola är det oftast högskolornas gemensamma ansökan som gäller. Det finns också alternativ, till exempel öppna universitet och högskolor och tilläggsansökningar efter att gemensamma ansökan gått ut. Läs mer om alternativa vägar till högskolestudier.


Ansökningstider i vårens gemensamma ansökan:

9.1.2019 kl 08:00–23.1.2019 kl 15:00 (Utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet samt inom teaterarbete vid Tammerfors universitet)
20.3.2019 kl 08:00–3.4.2019 kl 15:00 (Svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet)

Ansökan görs via Studieinfo!

Du kan sammanlagt söka till sex olika utbildningar under de två ansökningstiderna (omgång 1 i januari och omgång 2 i mars), och du erbjuds högst en studieplats – den du har prioriterat högst. Vad betyder det här? Studieinfo har mer information om antagningen, kolla också videon nedan om viktiga saker att tänka på när du ansöker via högskolornas gemensamma ansökan!

Sök i god tid! Du kan ändra din ansökan inom ansökningstiden – men inte efteråt!

Kolla också in Studieinfos broschyr om högskolornas gemensamma ansökan 2019!

Resultaten från ansökan våren 2019

  • Du får resultatet från högskolornas gemensamma antagning senast
    28.6.2019.
  • 8.7.2019 kl. 15.00: Sista chansen att meddela om du tar emot din studieplats.
  • Antagning från eventuell reservplats sker innan 31.7.2019 kl. 15.
  • 1.7−14.8.2019: Du kan söka till eventuella lediga studieplatser i högskolornas tilläggsansökningar.

Kvot för sökande till sin första högskoleplats

Du har säkert hört eller läst att det finns en kvot för dem som söker till sin första högskoleplats? Den kallas ofta lite missvisande för kvot för förstagångssökande. Du räknas som förstagångssökande ända tills du tackar ja till en studieplats, inte bara första året du söker. Du behöver alltså inte vara rädd att gå miste om din status som förstagångssökande när du ansöker, deltar i urvalsprov eller ens då du blir antagen! Här kan du läsa mera om kvoter för förstagångssökande.

Har du frågor om ansökan?

Du hittar kanske svaret på sidan Vanliga frågor om ansökan. Dessutom får du gärna chatta med våra vägledare eller ställa en fråga.


Smidiga övergångar

Smidiga övergångar är som namnet säger ett smidigt sätt att kunna söka in till yrkeshögskola. Genom att på andra stadiet avlägga vissa kurser eller kurshelheter på en nivå satt av en yrkeshögskola, kan man ersätta hela urvalsprovet eller delar av det i sin ansökan till yrkeshögskolan. Alla skolor eller utbildningslinjer erbjuder inte den smidiga vägen. Kolla med din skola vilka möjligheter de erbjuder.


Ansökan om överflyttning för dig som redan har en studieplats vid högskola

Det är i vissa fall möjligt att ansöka om överflyttning från en högskola till en annan eller från en utbildning till en annan inom högskolan. Högskolorna planerar att bredda och utöka möjligheterna till överflyttning under de närmsta åren.