Meny

När du ansökt till högskola

Ansökan inskickad – vad händer nu?

  • Läs all information noggrant! Olika högskolor har olika praxis.​
  • Läs din e-post varje dag. Det är högskolornas främsta sätt att kontakta dig. ​
  • Ta reda på vilka bilagor som kan behövas till dina ansökningsmål och skicka in dem i tid.​
  • Lämna in eventuell förhandsuppgift i tid.​
  • Kolla när eventuell förhandslitteratur för urvalsprovet publiceras.​
  • Ta reda på om och när urvalsprov ordnas; alla högskolor skickar inte ut kallelser och till vissa ska du anmäla dig på förhand. ​
  • Kom ihåg att tacka ja till studieplatsen och samtidigt närvaroanmäla dig.​


Att förbereda sig för urvalsprov eller inträdesprov – här har vi samlat våra bästa tips

Håll deadlines!  
Kolla upp: Behöver du anmäla dig till provet? Ska du lämna in förhandsuppgifter eller bilagor? Se till att ha det på klart och gör det du ska i tid!

Läs instruktionerna om provmaterialet noggrant! 
Är materialet en bok eller artikel, Youtubeklipp eller tidningsutdrag? Finns det specifika kapitel som ska läsas? Om det är en bok, kolla om ditt närmaste bibliotek har den. Om inte kan du beställa den via bibliotekssamarbete! Finns materialet som ljudbok, om du hellre föredrar det? Du kan också skaffa bibliotekskort till högskolornas bibliotek – du behöver inte vara bosatt i samma stad för att få kortet.

Bekanta dig med provets upplägg!
Består provet av många delar – hurdana? Behöver du förbereda dig på olika sätt inför dem? Läs instruktionerna noggrant, och fråga högskolans personal om något är oklart. Gamla prov kan eventuellt hittas på högskolornas sidor. Om det inte finns förhandsmaterial kan du prata med någon som jobbar inom branschen eller som redan studerar på utbildningen. Du kan också diskutera med din studiehandledare. Lita på dig själv och att du kommer att klara av det! Kom ihåg att alla sökande har samma utgångsläge.

Fundera på din studieteknik!  
Lär du dig genom att lyssna, skriva, läsa, eller genom en blanding av dem? Fundera på en situation då du känner att du hade lätt att lära dig. Vad gjorde du då? Är det någonting som du kan använda dig av igen? Om du behöver tips för att läsa litteratur kan du titta på Kungliga Tekniska Högskolans video om att läsa kurslitteratur. Är provet matematiskt och logiskt? Kolla här vad som är bra att tänka på då. Videosamlingen innehåller också flera andra nyttiga nedslag i studieteknik.

Komplettera med information från andra källor!
Läs tidningar, lyssna på poddar, nyheter, radio, se på Youtube. Finns det någonting i materialet du inte förstår? Fråga andra som studerar samma sak, eller diskutera med andra som söker in till samma utbildning. Men var uppmärksam på källorna – allt du hör, ser eller läser t.ex. på nätet är inte alltid korrekt information!

Behöver du förbereda dig inför en intervju?  
De som intervjuar förstår att situationen kan kännas nervös. De vill bara att du är dig själv och svarar ärligt på frågorna. Förbered dig på att svara på varför du vill studera på utbildningen och vad som intresserar dig, både inom branschen och överlag. Visa att du är nyfiken, intresserad och vill lära dig mer! Det är okej att det känns nervöst! Intervjuaren förstår.