Meny

För föräldrar och familj

Att börja studera kan vara en stor förändring för en ung vuxen. Familjens och andra närståendes stöd är viktigt under studietiden. 

  • Om du vill sätta dig in i studievärlden som den ser ut idag kan du börja med att bekanta dig med Under studietiden-fliken i den övre menybalken. Där finns en sammanfattning av de stödformer och studietjänster som de olika högskolorna och universiteten i Helsingforsregionen erbjuder.
  • Du kan också läsa information på högskolornas eller universitetens egna webbplatser. På så sätt vet du hurdan information sökande tar del av och du håller dig uppdaterad om vad som är aktuellt inom just den högskolan som intresserar. Utbildningsvärlden är i snabb förändring och det som var aktuellt när du själv studerade, eller ansökte till högskola, behöver inte alls vara det nu. 
  • Kom ihåg att personalen på ansökningsservicen på högskolorna bara vill den sökande väl. Ofta är deras beslut begränsade av system och lagar. Alltid när det är möjligt, tas beslut i den sökandes fördel. 
  • Det är mycket som händer i en ung människas liv inför beslutet att börja studera. Spänningen börjar långt innan man får en studieplats. Det kan kännas nervöst och osäkert att fundera på olika alternativ, att skriva urvalsprov och att skicka in ansökan. Uppmuntra den sökande att vara ute i god tid, påminn om att det är bra att fråga mer än man kanske skulle våga. Det är bra att ge den unga utrymme så att hen själv kan komma på lösningar.  

Många universitet och högskolor har sidor för föräldrar och närstående – läs gärna dem! Helsingfors universitet har till exempel en bra text här.