Meny

Kvot för förstagångssökande

Kvot för förstagångssökande = kvot för sökande som inte har en högskoleplats eller examen från tidigare

Det är först när du tackar ja till en högskoleplats som du inte längre är förstagångssökande! Trots att man alltså talar om förstagångssökande kan du fritt ansöka och bli antagen till studieplatser utan att gå miste om din status som förstagångssökande. Det här betyder att du lugnt kan söka till de max 6 önskemål man får söka till via gemensam ansökan. När du tagit emot en studieplats på en högskola slutar du vara s.k. förstagångssökande.

Förstagångssökande är den som ansöker till sin första högskoleplats, dvs. du som inte tidigare har avlagt en högskoleexamen i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen fr.o.m. sommaren 2014.

Bilden här nedanför visar vad som händer med din status som förstagångssökande när du söker till en högskola och ifall du väljer att ta emot studieplatsen eller inte.

Vågar jag ta emot en studieplats om jag inte kommer/kommit in på den utbildning som är mitt första önskemål?

– Det här är den stora frågan för många sedan kvoter för förstagångssökande togs i bruk. Vårt råd till dig är att fundera: Känner du att du vill studera och kanske avlägga examen inom den utbildning du blivit antagen till? Det kan också löna sig att läsa om hur studiestödet påverkas om du byter utbildning innan du fått examen. På FPA:s webbplats hittar du tydlig information och klargörande exempel:

Till FPA:s webbplats

En sak som också är bra att känna till gällande kvoter är att lagen förbjuder högskolorna att ha sådana kvoter som gör det orimligt svårt att bli antagen om man tidigare tagit emot en studieplats eller har en examen och inte längre kan bli antagen i kvoten för förstagångssökande.

Högskolornas kvoter för förstagångssökande

Lagen förbinder högskolorna att ha kvoter för s.k. förstagångssökande (se definitionen ovan). Kvoterna varierar från högskola till högskola och inom vissa högskolor också från utbildning till utbildning. Allianshögskolornas kvoter var allt mellan 20% och 80% år 2022.  Bekanta dig närmare med ansökningsmålens kvoter för förstagångssökande här.

En hög kvot innebär ändå inte att det skulle vara omöjligt att komma in för en som inte är förstagångssökande. T.ex. har Aalto-universitetet (om utbildningarna som ingår i den gemensamma DIA-antagningen), Arcada och Hanken informerat att andelen godkända förstagångssökande redan innan kvoterna infördes varit förhållandevis hög och att kvoterna i dagens läge därför knappast har någon större betydelse för de sökande.

Helsingfors universitet har varierande kvoter som du kan läsa om genom att klicka på högskolans namn här. Under rubriken ”Antal studieplatser som reserverats för förstagångssökande” hittar du statistik som visar på hur utfallet varit tidigare år. Via utbudet som finns beskrivet under samma rubrik hittar du också de kvoter som kommer att gälla i ansökan.

Konstuniversitetet har inga kvoter för förstagångssökande.