Meny

Studier på öppna universitet och högskolor

Öppna universitetsleden / Öppna högskoleleden / Snabbleden

Oberoende av om du vill studera heltid eller bara testa på enskilda kurser på någon av högskolorna kan öppna universitetet vara ett alternativ. Öppna universitet är som övriga studier, men de öppna leden är avgiftsbelagda. Olika högskolor har olika system gällande öppna studier, så besök högskolornas webbsidor för mer information. Där kan du också läsa om dina rättigheter som studerande på öppna högskolan.

Öppna studier finns vid:

Vad är öppna högskoleleden?

Vem som helst får anmäla sig till öppna universitetsleden och den vägen börja studera. Då har du möjlighet att senare ansöka om att bli examensstuderande baserat på de kurser du redan avklarat. Vid en del högskolor är det fråga om samma kurser som examensstudenter går, medan andra högskolor ordnar kurser skilt för de som är anmälda till öppna studier.

Ansökning till öppna universiteten

Om du vill börja på öppna leden ska du kolla informationen som gäller för den högskola och utbildning du är intresserad av. Högskolor i Helsingfors har olika regler, tidtabeller och system för antagning utifrån studier via öppna universitetet. Bekanta dig noga med informationen som gäller för den högskola du är intresserad av. Också ansökningsprocesserna för att få börja studera inom öppna universitetet/högskolan varierar från högskola till högskola.

Viktigt att tänka på om högskolornas öppna led

Det kostar att gå kurser på de öppna leden. Du får inte studiestöd och har inte heller rätt till andra studiesociala förmåner när du läser kurser via öppna universitet. Det betyder att det i praktiken kostar lite mera än examensstudier att välja öppna leden.