Meny

Sökande från andra länder

Hur söker jag till en högskola i Finland?

I Finland finns det en officiell ansökningsportal Studieinfo.fi. Via den skickar alla sökande in sina ansökningar till skolor, också utländska sökande. Praktiska instruktioner och mera info hittar du på våra sidor bland annat under rubriken Hur söker jag?.

På sidan Utbildningar på kandidatnivå hittar du mer information om de olika utbildningarna som erbjuds på svenska i Helsingfors och länkar till högskolorna.

Kan jag söka till en högskola i Finland med min examen från Sverige?

Ja, om din examen uppfyller kraven för grundläggande behörighet i Sverige är du också formellt behörig att söka till högskola i Finland. Kraven för grundläggande behörighet hittar du på antagning.se.

Jag har inte en finländsk studentexamen, hur söker jag då?

Om du med din examen är behörig att söka till högskolor i Sverige så är du också behörig att söka till högskolor i Finland. Olika högskolor kräver dock olika bilagor och i olika skeden av processen, så det ska du kolla upp i god tid. Studieinfo.fi meddelar vilka bilagor som behövs för att söka in till den utbildning som intresserar dig. Kolla också in vår sida Hur söker jag? för praktiska instruktioner.

Finns det någon tabell som visar vad gymnasiekurser i Sverige motsvarar i Finland? Till exempel Matematik 2a?

På universitets- och högskolerådets sidor finns det en tabell som du kan bekanta dig med. Olika ämnens finska och svenska motsvarigheter finns uppräknade där. För dem som inledde sina gymnasiestuder från och med 2015 se här, för dem som inledde gymnasiet 2008-2018 finns info och tabeller här.

Under ansökningstiden sökte jag till en högskola via Studieinfo.fi. Detta gick utan problem men nu när jag vill logga in på ”Min Studieinfo” så går det inte. Hur ska jag göra?

Sökande med finskt personnummer och nätbankskoder kan logga in på Min Studieinfo. Du som saknar finskt personnummer kan använda den Secure-länk som du får per e-post då du lämnat in ansökan. Via samma länk kan du ta emot en erbjuden studieplats och göra läsårsanmälan. Om det ändå inte fungerar, ska du kontakta högskolans ansökningsservice.

Kan jag skicka in en ansökan utanför ansökningstiden?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. Om du inte lämnade in en ansökan under ansökningstiden men är ändå intresserad att studera i Finland kan du läsa mer om andra alternativ!

Kan ni hjälpa mig att hitta bostad i Helsingfors?

Här hittar du våra bästa tips för hur du hittar en bostad i Helsingfors.

Hur finansierar jag mina studier i Finland?

Du som kommer från Sverige (eller ett annat EU eller EES-land) betalar inga terminsavgifter, och du kan dessutom ansöka om både bidrag och lån hos CSN för dina studier.

Som student i Finland får du också vissa förmåner, bland annat billigare studentlunch, egen studenthälsovård, bibliotek med kurslitteraturen och studentrabatter i trafiken, på kulturaktiviteter och i vissa affärer. Här hittar du svar på vanliga frågor om jobb och pengar.

Om du inte hittar svar på din fråga, får du mer än gärna kontakta oss! Vi svarar per e-post senast inom några vardagar.