Meny

Hur väljer jag rätt?

Att välja utbildning

Att bestämma sig för vad man vill studera kan vara ett av de svårare besluten att fatta. Det är helt vanligt. Det kan kännas svårt att komma igång, eller att välja vilka alternativ som är bäst bland de utbildningar man är intresserad av. Men det finns hjälpmedel!

Var ska jag börja?

 • Börja med dig själv. En bra början är att lista upp sina intressen och starka sidor. Du kan också göra en lista över dina svaga sidor eller något du tycker känns svårt. Detta hjälper dig hitta en startpunkt.
 • Kolla exempelvis på studieinfo.fi för att hitta utbildningsmöjligheter som passar dina intressen.
 • Du kan också bekanta dig med Yrkesinfo där du kan läsa om olika yrken.
 • Gör ett test. Nedan finns exempel på olika sidor:
  • Studentums yrkestest. Testet visar olika profiler som passar just dig och ger dig möjligheten att bekanta dig med olika utbildningsalternativ.
 • En snabb nätsökning ger dig många användbara sidor med flera goda tips om hur du kan bestämma vad som passar just dig och dina intressen. Exempelvis kan du bekanta dig med dessa tips, som kan vara bra att läsa i samband med testen ovan.
 • Pröva på högskolestudier på öppna universitetet/högskolan. Ifall du inte kommer fram till vad du är intresserad av har du möjligheten att läsa kurser via öppna universitetet/högskolan. Du kan välja kurser vid flera olika utbildningar eller högskolor. Kurser vid öppna är avgiftsbelagda. Kolla informationen som gäller specifikt för den högskola eller kurs du är intresserad av. Allt detta hittas på högskolans egen webbsida.

Hur prioritera?

Metod 1 – En prioriteringstabell

Du kan t.ex. göra upp en prioriteringstabell så här: Lägg utbildningarna du är intresserad av överst i var sin kolumn. Längst till vänster listar du olika egenskaper (t.ex. utbildningens längd, studieort, studieplanen verkar intressant, stämmer med mina intressen, passar med mina styrkor, jag är så intresserad att jag vill ha en examen i det här, möjligheter till utbyte, arbetsuppgifter, jobbchanser, stämmer med mina värderingar).

Följande steg är att du fyller i din tabell och ger + och – för varje egenskap under de olika utbildningarna. Sedan räknar du ihop alla + och alla – skilt för varje utbildning. Svaren du får kan förhoppnings hjälpa dig i din prioritering!

Metod 2 – Uteslutningsmetoden

Om du har en lista på t.ex. hela utbudet av högskoleutbildningar i Helsingfors framför dig kan det vara bra en idé att skriva ut sidan och ta till uteslutningsmetoden. Du stryker över alla de alternativ du inte alls kan tänka dig. Då har du säkert en mycket kortare lista kvar att fortsätta jobba med. I det här skedet kan det löna sig att läsa och ta reda på lite mera om de utbildningar du har kvar på listan. När det steget är klart kan du upprepa uteslutningen. Efter det har du kanske en ännu kortare lista.

Sök genast i början av ansökningstiden! Det kan hjälpa dig att se valet med helt nya ögon. Efter du gjort det så kan du gå tillbaka och justera dina ansökningsmål under ansökningstiden.

Hur bestämma?

Ska jag tacka ja eller nej till studieplatsen jag fick?

Om du inte vet hur du ska välja kan du alltid laga en lista på för- och nackdelar med ditt val. Det kan hjälpa dig visualisera situationen bättre.

Det kan vara bra att fundera på följande frågor:

 • Vad känns viktigt nu?
 • Vad känns viktigt på längre sikt?
 • Vad händer om du inte tar emot studieplatsen?

Du kan alltid ta kontakt med vägledarna på Studera i Helsingfors för att bolla idéer och funderingar. Vi kan ge tips och råd via chat, e-post eller face to face.