Meny

Hur prioritera?

Metod 1: En prioriteringstabell

Du kan t.ex. göra upp en prioriteringstabell så här: Lägg utbildningarna du är intresserad av överst i var sin kolumn. Längst till vänster listar du olika egenskaper (t.ex. utbildningens längd, studieort, studieplanen verkar intressant, stämmer med mina intressen, passar med mina styrkor, jag är så intresserad att jag vill ha en examen i det här, möjligheter till utbyte, arbetsuppgifter, jobbchanser, stämmer med mina värderingar).

Följande steg är att du fyller i din tabell och ger + och – för varje egenskap under de olika utbildningarna. Sedan räknar du ihop alla + och alla – skilt för varje utbildning. Svaren du får kan förhoppnings hjälpa dig i din prioritering!

Metod 2: Uteslutningsmetoden

Om du har en lista på t.ex. hela utbudet av högskoleutbildningar i Helsingfors framför dig kan det vara bra en idé att skriva ut sidan och ta till uteslutningsmetoden. Du stryker över alla de alternativ du inte alls kan tänka dig. Då har du säkert en mycket kortare lista kvar att fortsätta jobba med. I det här skedet kan det löna sig att läsa och ta reda på lite mera om de utbildningar du har kvar på listan. När det steget är klart kan du upprepa uteslutningen. Efter det har du kanske en ännu kortare lista.

Har du beslutsångest och ansökningstiden närmar sig?

Sök genast i början – justera dina ansökningmål om du ändrar dig innan ansökningstiden går ut.

Högskolornas gemensamma ansökan tillåter dig att ändra på dina ansökningsmål under ansökningstiden. Ta vara på den här möjligheten!

  • Sök genast i början av ansökningstiden. Du kan se valet med nya ögon efter att du fyllt i din ansökan. När du gör ansökan i god tid har du ett par veckor på dig att gå tillbaka och ändra på önskemålen, ifall du ändrar dig. Fyller du i ansökan sista dagen så har du inte den chansen längre.
  • Granska din ansökan och justera om det behövs, innan ansökningstiden går ut. Kanske du vill ta bort något önskemål, byta plats på någon utbildning eller sen är du helt enkelt nöjd med prioriteringen du gjorde då du först fyllde i din ansökan.