Meny

Utbildningar på kandidatnivå

Här presenterar vi en lista på kandidatutbildningar på svenska i Helsingfors. Klicka på högskolans namn för att läsa mer om den högskola som intresserar dig.

Arcada

Hanken Svenska handelshögskolan

Kandidatutbildningar på svenska vid Hanken

 • Ekonomiska vetenskaper

  Kandidat- och magisterprogrammet i ekonomi

  Hanken erbjuder en internationell utbildning där du studerar samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Kandidatstudierna tar tre år och inkluderar en utlandsvistelse på 3-6 månader. De som avlägger kandidatexamen vid Hanken har rätt att automatiskt fortsätta med magisterstudier som tar två år. På Hanken studerar du grundkurser i alla ämnen under ditt första år och väljer huvudämne först efter att du avlagt grundkurserna.

  På Hanken kan du studera följande huvudämnen på kandidatnivå:

  Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)
  Finansiell ekonomi (Helsingfors, Vasa)
  Företagsledning och organisation (Helsingfors, Vasa)
  Handelsrätt (Helsingfors, Vasa)
  Marknadsföring (Helsingfors, Vasa)
  Nationalekonomi (Helsingfors)
  Redovisning (Helsingfors, Vasa)

  Läs mer om Hankens huvudämnen.

Helsingfors universitet

Kandidatutbildningar på svenska vid Helsingfors universitet

Konstuniversitetet

 • Bildkonstakademin
  Studieområden på Bildkonstakademin*
  • Konstgrafik
  • Måleri
  • Skulptur
  • Tid-rumkonst (fotografi, rörlig bild och plats- och situationsbunden konst)

  *Studier på Bildkonstakademin kan göras delvis på svenska. All undervisning ordnas inte på svenska, men det finns inte heller något krav på att du ska kunna finska. Du har rätt att skriva tenter och inlämningsarbeten på svenska. Obligatoriska kurser ordnas också på engelska.

 • Sibelius-Akademin
  Svenskspråkiga studieinriktningar på Sibelius-Akademin

  Du kan också söka till de flesta andra studieämnen på svenska, men utbildningen innehåller då kurser på finska eller engelska

 • Teaterhögskolan
  Teaterhögskolan på svenska
  Utbildningsprogram i skådespelarkonst

  Andra program har finska som undervisningsspråk men den studerande har rätt att använda svenska både muntligt och skriftligt i undervisningen om inte annat anges i undervisningsplanen eller undervisningens natur så kräver.

Aalto-universitetet

Kandidatprogram vid Aalto som erbjuds delvis på svenska

Kandidatprogram vid Aalto erbjuds delvis på svenska

Examensspråken vid Aalto-universitetet är finska, svenska och engelska. De huvudsakliga undervisningsspråken vid Aalto-universitetet är finska och engelska samt inom det tekniska området och området för konst och arkitektur även svenska.

Hittade du något intressant?

Sök till utbildningen via Studieinfo.fi!

Har du redan en kandidat- eller bachelorexamen?

Du som redan har en kandidatutbildning kan söka till magister- eller masterstudier.
 
Om du har frågor kan du kontakta Karriärcentret på kontakt@karriarcentret.fi. Läs mer om Karriärcentret här.